Vi som bor på Vettre Torg, er glade for den nye overgangen som gir plass til venting for en bil uten å okkupere gangfeltet, selv om et gangfelt rett ut fra våre boliger for oss som skal gå på gangfeltet mot Konglungen eller krysse til butikkene i sistbygde blokk uten å gå nesten ut på Slemmestadveien for så å måtte gå tilbake nedover langs Konglungveien også hadde vært ønskelig.

Les også: Sykkelpendler refser veimyndighetene

Les også: Vil at nytt nærsenter skal bli lokal møteplass – snart kommer fem til

Når det så gjelder syklistenes kryssing av Konglungveien i gangfeltet, så har det vært mange nesten-påkjørsler der. Delvis fordi biler har ventet på å entre Slemmestadveien, men også fordi syklistene lar være å stoppe i den tro at bilene har stoppeplikt, mens dette kun gjelder hvis syklistene går av sykkelen.

Så her er det noen som ikke har tenkt, på samme måten som innskrenkning av fortauet på høyre side av Konglungveien frem til krysset med Slemmestadveien ikke ble innsnevret én meter, men kun 50 cm, slik Statens vegvesen ble anbefalt, for at to biler eller helst en buss og en bil kunne vente på utkjøring parallelt.

Arbeidet er nettopp utført, men ikke slik behovet ble forklart. Men så har vel Asker kommune vært inne i bildet med sine ønsker om «miljøgate» og andre estetiske finurligheter som stadige innsnevringer, uten tanke på trafikale behov.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Dette gjør at trafikken stadig må stoppe opp i Konglungveien uten synlig begrunnelse, da fartsdumper begrenser farten og gang- og sykkelvei sørger for sikkerheten for de myke trafikanter.