Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Vet du dette om norsk skogbruk?

– Jeg skjønner at det for noen kan synes brutalt at akkurat «deres turskog» hugges ned, og at dette frembringer følelser. Men skogbruk er også en næring som skaper mange arbeidsplasser, og det er en viktig del av det grønne skiftet, skriver innsenderen. Her fra et hugstområde ved Vestmarksetra.

– Jeg skjønner at det for noen kan synes brutalt at akkurat «deres turskog» hugges ned, og at dette frembringer følelser. Men skogbruk er også en næring som skaper mange arbeidsplasser, og det er en viktig del av det grønne skiftet, skriver innsenderen. Her fra et hugstområde ved Vestmarksetra.

Foto: NILS JOHAN DAHL

Det har vært et stort engasjement og nærmest «kokt» på Facebook-siden «Kjekstadmarkas venner» etter at det ble kjent at Oslo kommune skal ha hugst i sin skog ved Dikemark. 

Det har kommet frem mange påstander, noe direkte feil og noe rett.

Norsk skogbruk drives bærekraftig. Gjennom Landskogtakseringene har vi tall tilbake til 1920. Den gang, med overdreven plukkhugst, var norske skoger på vei mot undergangen. 

Det sto da bare cirka 300 millioner kubikkmeter tømmer. I dag står det cirka 1 milliard kubikkmeter. Det er mer enn en tredobling. Skogen i Norge vokser nå med om lag 24 millioner kubikkmeter årlig. Skogeierne hugger rundt halvparten.

I Sverige og Finland hugges så godt som hele tilveksten. Takseringene viser også at det i Norge aldri har vært så mange stående gamle trær og liggende død ved i skogen som det er nå. Dette er viktig for det biologiske mangfoldet.

I Norge er skogeierne underlagt et strengt regelverk og miljøregime. Skogen må miljøregistreres. Før man kan begynne å hugge, må man forholde seg til regelverk som skogloven, naturmangfoldloven, markaloven og bærekraftsforskriften, og dessuten Norsk PEFC skogstandard som har 27 ulike punkter som må sjekkes ut. 

En del av skogstandarden er at miljødatabaser må gås gjennom. Til slutt må hugsten meldes til skogbrukssjefen i kommunen.

Hvis dette ikke er i orden, er det ingen som vil kjøpe tømmeret. Kjøperne, som kan være Viken skog, Nortømmer eller andre, er sertifiserte, og det blir årlig tatt mange stikkprøver av revisorer for å undersøke om miljøhensyn og annet er ivaretatt.

Jeg mener at hvis skogeieren følger regelverkene, så er det helt legitimt å gjennomføre en foryngelseshugst, for deretter å plante ny skog. 

Natur er ikke statisk. Den vil forandre seg over tid. Jeg skjønner at det for noen kan synes brutalt at akkurat «deres turskog» hugges ned, og at dette frembringer følelser. Men skogbruk er også en næring som skaper mange arbeidsplasser, og det er en viktig del av det grønne skiftet. 

Husk også at vi konkurrerer i et internasjonalt marked hvor mange land har helt andre miljøkrav.

De fleste hugster i vårt område utføres av en lokal entreprenør som er meget flink til å ta hensyn til miljø og underlag. Oslo kommune bruker andre innleide entreprenører. 

Ved den siste hugsten, som ble utført i området Eriksrudveien, Slåttebråten og Breimåsen, er det flere kritikkverdige elementer som jeg ikke synes er Oslo kommune verdig. Jeg håper den planlagte hugsten utføres på en bedre måte, og jeg vil oppfordre Oslo kommune til følge opp arbeidet som de innleide skogsentreprenørene gjør.

I disse dager settes det opp «skiltstier» mellom Solli og Myggheim og fra Øverland mot Muren. Dette er informasjonsskilt som forklarer hvilke miljøtiltak som gjøres og hvilke ulike produkter tømmer kan brukes til. 

I tillegg til planker, møbler, papir og ved kan tømmerstokken bli til mye annet, for eksempel klær og bioplast. Alt som kan lages av olje, kan også lages av tømmer. 

Skogen er fornybar. Det er ikke oljen. Jeg anbefaler dere alle å besøke disse skiltstiene, for å få lettfattelig informasjon om bærekraftig skogbruk.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.