En uvurderlig yrkesgruppe

GIR ROS: - Barnevernspedagoger og vernepleiere gjør en uvurderlig jobb de for mange barn og voksne i Asker og Bærum, skriver Ingunn Strand Johansen, fylkesleder i Fellesorganisasjonen (FO) i Akershus.

GIR ROS: - Barnevernspedagoger og vernepleiere gjør en uvurderlig jobb de for mange barn og voksne i Asker og Bærum, skriver Ingunn Strand Johansen, fylkesleder i Fellesorganisasjonen (FO) i Akershus. Foto:

Av

2. oktober ble den internasjonale sosialpedagogdagen markert over hele verden.

DEL

Barnevernspedagoger og vernepleiere gjør en uvurderlig jobb de for mange barn og voksne i Asker og Bærum.

Les også: Flere studenter vil til Sandvika

Les også:

Studenter i Sandvika

Disse studieplassene kan du søke på ved Kunnskapssenteret for neste år:
Vernepleierutdanning: 50 plasser
(deltid, 4 årig bachelor)
Praktisk pedagogisk utdanning (PPU): 40 plasser (deltid, 2 årig)
Sykepleierutdanning: 30 plasser
(heltid, 3 årig Bachelor)
Kunnskapssenteret i Sandvika har i alt rundt 500 studenter, fordelt på ulike fag knyttet til helse og omsorg. Dette er det eneste tilbudet om høyere utdanning i Asker og Bærum, og er et samarbeid mellom Bærum kommune, Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) samt Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN).
Søknadsfrist for høyere utdanning er 15. april.

I Norge jobber mange tusen barnevernspedagoger og vernepleiere hver dag for inkludering og sosial rettferdighet. Det gjør livet bedre for mange barn og voksne. Disse to yrkesgruppene er nøkkelpersoner i en fungerende velferdsstat.

FNs barnekonvensjon og FNs konvensjon for mennesker med nedsatt funksjonsevne er viktige utgangspunkt for arbeidet barnevernspedagoger og vernepleiere gjør. Profesjonene er garantister for at barns rettigheter ivaretas og for at personer med nedsatt funksjonsevne blir regnet med i samfunnet vårt.

Du trenger ikke lete lenge for å finne en barnevernspedagog eller vernepleier. De finnes i barnevernet, i skolen, på institusjoner, i kommunene, i psykisk helsearbeid, i arbeid med mennesker med funksjonsnedsettelser, i rusomsorg, i kriminalomsorg – kort sagt er de overalt.

Det handler om å bygge opp gode fellesskap mennesker imellom, og å se den enkelte. Barnevernspedagogen har et særskilt fokus på oppvekst. De vet mye om hva som trengs for at utsatte barn og unge opplever å mestre og utvikler seg.

Vernepleieren har et unikt blikk på mennesker med utviklingshemning og kognitiv svikt. Det er de som kan mest om å tilrettelegge for deltagelse og mestring i samfunnet og hverdagen. I tillegg er vernepleiere autorisert helsepersonell med en helsefaglig kompetanse som er viktig i profesjonsutøvelsen.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Fellesorganisasjonen (FO) ønsker alle barnevernspedagoger og vernepleiere til lykke. Som fagforening og profesjonsforbund vet vi at medarbeidere i våre profesjoner har den kompetansen som trengs.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags