Her i Asker og Bærum jobber det mange barnevernspedagoger og vernepleiere hver dag for inkludering og sosial rettferdighet og for å gjøre livet bedre for barn og voksne som lever i sårbare situasjoner.

De jobber i barnevernet med krevende oppgaver, de jobber i døgndrift i boliger, de jobber med de svakeste av de svake.

Dette er stolte ansatte som er glad i jobben sin og som fortjener oppmerksomhet. I dag er dagen da du kan gi disse nøkkelpersonene i velferdsstaten ekstra klem eller et klapp på skulderen.

Mange barnevernspedagoger og vernepleiere står daglig i krevende situasjoner i møte med mennesker som har det vanskelig. Ofte med for lite ressurser – som mangel på gode og riktige tiltak eller nok og riktig kvalifisert bemanning.

De finnes i barnevernet, i skolen, på institusjoner, i kommunene, i psykisk helsearbeid, i arbeid med mennesker med ulike funksjonsnedsettelser, i rusomsorg, i kriminalomsorg – kort sagt de er overalt – og du trenger ikke lete lenge før du finner en du kan gi litt ekstra oppmerksomhet i dag.

FNs barnekonvensjon og FNs konvensjon for mennesker med nedsatt funksjonsevne er viktige utgangspunkt for arbeidet som barnevernspedagoger og vernepleiere gjør. Profesjonene er garantister for at barns rettigheter ivaretas og for at personer med nedsatt funksjonsevne inkluderes i samfunnet vårt.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Fellesorganisasjonen (FO) ønsker alle barnevernspedagoger og vernepleiere til lykke med dagen. Bruk dagen til å gjøre stas på alle barnevernspedagogene og vernepleierne – det fortjener de.