Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Vern om den lille matjorda vi har

– Heldigvis lever ikke vi småbrukere i Asker og Bærum med trusler eller frykt for vårt liv. Men vi opplever et stadig press på våre arealer, skriver Ketil Jørstad, som er leder i Asker og Bærum Bonde- og Småbrukarlag.

– Heldigvis lever ikke vi småbrukere i Asker og Bærum med trusler eller frykt for vårt liv. Men vi opplever et stadig press på våre arealer, skriver Ketil Jørstad, som er leder i Asker og Bærum Bonde- og Småbrukarlag.

Foto: KARL BRAANAAS

17. april markeres internasjonalt som verdens småbrukerdag. 

Dagen er valgt for å minnes de 19 småbrukerne som i 1996 ble skutt og drept av brasiliansk paramilitære, innleid av myndigheter for å rydde plass for store internasjonale selskaper som ønsket å bruke jord i Matta Grosso til soyadyrking.

Dagen markeres årlig verden over, normalt med møter, demonstrasjoner og debatter, men i år mest med avisartikler og innlegg i sosiale medier.

Småbrukere er verdens største yrkesgruppe med omtrent en tredjedel av den aktive arbeidsstyrken. Over 50 prosent er kvinner.

Småbrukerne er avgjørende for at både verdenssamfunnet og lokalsamfunn kan fungere. På verdensbasis leverer småbrukerne omtrent 70 prosent av jordbruksproduktene. De ivaretar et artsmangfold som gir en vesentlig bedre matvaresikkerhet, og de produserer ofte med færre innsatsmidler av antibiotika, kunstgjødsel og sprøytemidler som gir tryggere matvarer.

Småbrukerne danner ofte grunnstammen i befolkningen lokalt og er således med på å sikre levedyktige samfunn i distriktene. De er dermed med å bremse den stadig økende tilflyttingen til byene.

Heldigvis lever ikke vi småbrukere i Asker og Bærum med trusler eller frykt for vårt liv slik mange småbrukere gjør i andre land. 

Men, som bønder i et hovedstadsnært område opplever vi et stadig press på våre arealer med ønske om utbygging og dermed nedbygging av matjord. 

Norge har under 3 prosent matjord, og vi produserer mindre enn 40 prosent av den maten vi spiser. Det er derfor avgjørende at kommunepolitikerne verner om den lille matjorda vi har.

Retten til mat og til å overleve er den viktigste av alle menneskeretter. Denne retten kan bare oppnås dersom verdens småbrukere får akseptable leve- og driftsforhold. 

Alle lands politikere må sikre at småbrukerne får bedre rettsvern, særlig mot storkapitalen som enkelt kan overkjøre et enkeltindivid. I tillegg må de sikres rettigheter til jord, såfrø, vann. Og sist, men ikke minst, de må sikres en anstendig inntekt.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.