Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Verdenshavenes hovedkontor som en bølge?

HØYHUS: – Politikere: Dette forslaget må avvises. Det er deres oppgave å slutte opp om samfunnets vedtatte planer for areal og estetikk, skriver innsenderne.

Politikere i Bærum – dere må avvise Røkke-høyhus på Fornebu.

Utformingen av bygningen er lite gjennomtenkt og dessuten i strid med vedtatte planer. I tillegg er plasseringen av et høyhus i dette området svært skadelig for alle trekkfuglene som lander her hver vår og høst.

Les også: Mener at havsenter og skyskraper på Fornebu henger sammen: – Vi har ingen plan B

Les også: Det store blå

I Bærum har vi gode planer som balanserer vekst og vern. Kommuneplanens arealdel 2017–35 ble vedtatt av kommunestyret 04.04.2018. Den setter rammen for vekst og vern i et 17 års perspektiv.

Nylig ble «Kommunedelplan 3 Fornebu» lagt frem og anbefalt av rådmannen (17.12.18). Sentralt her er at bo- og næringsutvikling skal lokaliseres og utformes slik at for eksempel estetiske verdier, landskap og siktlinjer blir ivaretatt.

I denne nylig vedtatte planen står å lese på side 16: «En kan si at utbyggingen hittil på Fornebu har hatt karakter av å være bebyggelse i landskapet».

Vi er sterkt bekymret for at dette landskapet vil miste sin karakter med dette bygget.

Planen om en skyskraper på 200 meter for å huse verdenshavenes forskningssenter må kommenteres. Det er kommet frem i media at cirka fire av etasjene skal være til forskningsformål, resten til næringslivsvirksomhet som hotell.

Da er det nødvendig å stille minst to kritiske spørsmål:

For det første: Hvorfor bygge et 64 etasjers signalbygg når mer spennende utforminger – innenfor kommunens etasjebegrensninger – er mulig?

Forslaget provoserer sterkt og hadde ikke trengt å gjøre det, ved å holde seg innenfor gjeldende regler.

Det er nærliggende å peke på at Røkke høster milliardgevinst på en så ekstrem arealutnyttelse. Vel, en kapitalist som Røkke kan foreslå prosjekter der han tjener penger, men dette må avveies mot politiske hensyn.

Et slikt høyhus endrer karakteren av landskapet i stor grad og kaster skygge langt utover.

Vi vil også føye til at høyhuset er svært skadelig for det unike fuglelivet på Fornebu. Det er to naturreservater rett ved, og trekkfugler vil dø i hopetall i sammenstøt med de høye glassfasadene.

Dette er politikernes oppgave å stanse. Kunne ikke Røkke bygge et signalbygg som ser ut som en bølge og fått plass til sitt forskningssenter?

Det henger ikke på greip at idealistiske «hav-økologi-organisasjoner» skulle få subsidiert eller gratis kontorplass i et slikt høyhus, slik som Torstein Storækre hevder i Budstikka på nyttårsaften.

Ville disse organisasjonene i så fall følt seg helt fri til kritiske rapporter?

For det andre: Forskningsmiljøer samarbeider over internett. Det betyr at å bygge stort på Fornebu er helt umoderne ut fra hvordan kunnskap dannes.

Dette er et vikarierende motiv for å øke grunnprisen på tomtearealet som Røkke disponerer via sine selskaper.

Politikere: Dette forslaget må avvises. Det er deres oppgave å slutte opp om samfunnets vedtatte planer for areal og estetikk.

Vi tror at dette er et stort feilgrep – et privat innspill som må måles opp mot eksisterende planer.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Det er kommunevalg snart, og vi krever at dere tar ansvar for at de kommunale planene som nylig er vedtatt iverksettes – ikke sjarmeres av luftige tårn, som ikke passer inn på Fornebu.

Les innleggene i Fornebu-debatten

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler