Spørsmål er fint – men resultatene teller.

Les også: I kø med spørsmål om trafikksikkerhetstiltak i Heggedal

Først og fremst – vi er glad for at flere partier engasjerer seg sterkere i trafikksikkerheten i Heggedal, slik Venstre har gjort siden 2016. Etter hvert engasjerte også Arbeiderpartiet seg i 2017. Vi håper vårt engasjement nå også gir de nødvendige gjennomslag, men må minne om at for å få prioritert tiltak i Akershus sin samferdselsplan er det viktig at Asker kommune prioriterer dette høyt i sine innspill til fylket nå.

For Venstres del, så har vi tatt situasjonen i Heggedal opp som spørsmål i hovedutvalget for samferdsel i 2016, og i 2017 og 2018.

Asker Venstre har tatt dette opp som spørsmål i bygningsrådet og i kommunestyret i Asker i 2016 og 2017.

For Asker og Akershus har trafikksikkerheten i Heggedal vært en lokal utfordring hvor vi har kjent på vår ombudsrolle for våre lokale innbyggere. Men, slike lokale utfordringer er også gode utgangspunkt for å utforme regional og nasjonale politikk.

Jan M. Vevatne, tidligere lokalpolitiker for Venstre i Asker og Akershus fra Gullhella, benyttet sine folkevalgte verv til å ta fatt blant annet skolebarns trafikksikkerhet. Han var sentral i å få etablert en plan for sikker skolevei i hele Akershus.

Denne trafikksikkerhetsplanen skal i år rulleres, og vi håper fylkesordførerens og fylkesrådmannens befaring i Heggedal vil vises i investeringsplanen for samferdsel for 2019–2022.

Men, Asker og Akershus Venstre har også brukt Heggedal som eksempel for å påvirke nasjonal politikk. Abid Raja har stilt samferdselsministeren spørsmål om hvordan Statens vegvesen kan få nye retningslinjer for fartsgrenser og fartsdumper på skolevei og ved skoler.

Dette spørsmålet var spilt inn av oss i Asker Venstre, til Abid Raja, på bakgrunn av manges frustrasjon med Statens vegvesen i Akershus sin praksis med fartsgrenser.

Her arbeider nå Statens vegvesen med å endre sine nasjonale retningslinjer. Dette var en sak som Budstikka har fulgt og hvor engasjementet fra FAU i Heggedal, vi som lokalpolitikere og vår stortingsrepresentant har bidratt til å endre politikk som vil få betydning for Heggedal, Asker, Bærum, Akershus og nasjonalt, med utgangspunkt i lokalt engasjement for Heggedal.

Vi vil særlig gi honnør til FAU og trafikksikkerhetsutvalget i Heggedal med å ha fått flere politiske partier til å engasjere seg i trafikksikkerheten i Heggedal denne våren. Dette innbyggerengasjementet i Heggedal vil forhåpentligvis gi samme resultat som det foreldreengasjement som Budstikka berømmet for å ha stoppet nedleggelse av Hosletoppen skole (Budstikka 23. juni). Som folkevalgte skal og må vi være lydhør for slike innbyggerengasjement.

Venstre vil fortsette å prioritere arbeid med trafikksikkerhet høyt i fylkespolitikken og i Asker. Da må vi stoppe veksten i antall biler på lokalveiene. Venstre vil derfor fortsette sitt målrettede arbeid for å gjøre det enklere å velge kollektivt i nye Asker sør og i hele Akershus.

Men, vi vil også peke på at noe av selve roten til trafikksikkerhetsproblemene vi ser i nye Asker sør kommer av en bilbasert boligutbygging som Asker og Røyken selv har regulert.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Venstre har konsekvent stemt for å begrense bilbaserte boligbygginger i Asker i den siste perioden. Venstre håper at flere partier vil støtte Venstre i dette spørsmålet slik at trafikksikkerheten blir bedre og køene ikke øker.