Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Venstre vil ta vare på tettstedet Stabekk

Stabekk Kro er blant bygningene på Stabekk som må bevares, skriver Kathrine Thøger Haaverstad og Ole Andreas Lilloe-Olsen i Bærum Venstre.

Stabekk er et tettsted med lang historie og lokalt særpreg, på størrelse med en middels stor norsk kommune. Venstre mener at å ta vare på historisk preg og identitet er viktig for stedstilhørighet og for å skape levende lokalsamfunn.

Stabekk er første gang nevnt i 1398, under navnet Stadbæk etter en liten bekk som kan ha rent omtrent der hvor jernbanen går i dag. Stabekk gård var klostergods under Hovedøya. Området ble bygget ut i forbindelse med anleggelse av Drammenbanen i 1870–72. Stabækhøi hotell ble drevet i årene 1886-1917, og ble senere pensjonatskole for gutter. Gymnastikksalen som ble bygget i 1918, ble siden bygget om til kino, som i dag er et lokalt kulturhus og en viktig møteplass lokalt.

Utbygging av Stabekk må verne om Stabekks historiske preg og identitet. Det må skje på innbyggernes, ikke utbyggernes premisser. Venstre vil

• Passe på at vedtak i kommunestyret om at siktlinjen mot Oslofjorden i byggeprosjektet i Gamle Drammensvei 48 opprettholdes

• Bevare bokhandelen og kroa på Stabekk

• Jobbe for et levende torg ved stasjonsbygningen

• Restaurere Skallumbekken slik at naturlig vannføring oppnås og biologisk mangfold skapes og ivaretas. Vurdere om mer av Stabekkvassdraget kan gjenåpnes.

• Vurdere å opprette vannspeil/fordrøyningsdam knyttet til Skallumbekken.

• Bygge ny Gjønnes-diagonal som vil avlaste trafikken gjennom Stabekk betydelig

• Få E18 under bakken i tunnel så raskt som mulig. Dette vil avlaste nedre Stabekk fra støy og forurensning og åpne den eksisterende barrieren mot Fornebulandet og fjorden.

• Arbeide for at flere eiendommer på nedre Stabekk innløses.

Venstre ser verdien av bilen, men vil samtidig gjøre det enkelt å la bilen stå. Mindre biltrafikk er positivt for alle, og vil føre til lavere klimagassutslipp, mindre lokal luftforurensing, støy og trafikkulykker. 

Sykkel er både sport og transport, gir opplevelser og bidrar til god folkehelse. Med bedre tilrettelegging vil mange flere kunne velge sykkel som transportmiddelet i det daglige. Venstre vil

• Arbeide for trygge sykkelveier og spesielt sikre gang- og sykkelveier for skolebarn

• Sette opp låsbare ordninger for sykkel ved Stabekk stasjon

• Prioritere kollektiv og sykkel og begrense biltrafikk som konsekvens av ny Gjønnesdiagonal

• Jobbe for at hele Bærum skal være med i takstsone 1

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.