Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Vellet har ikke blitt hørt om Landøya-utbygging

Holmen og Landøya vel påpeker at de hele tiden vært klare på at de ikke er imot utbygging i Landøyveien, men at demokratiske og beskrevne planer, lover og regler skal følges. Noe de mener ikke har skjedd.

Holmen og Landøya vel påpeker at de hele tiden vært klare på at de ikke er imot utbygging i Landøyveien, men at demokratiske og beskrevne planer, lover og regler skal følges. Noe de mener ikke har skjedd.

ILLUSTRASJON: CODE ARKITEKTER

Bygningsrådet har vedtatt at det kan bygges 59 boliger i Landøyveien 5 og at de skal fritas fra rekkefølgebestemmelsene som pålegger de å betale sin del av kostnadene til infrastruktur. Dette strider mot Asker kommunes politiske vedtak og rådmannens innstilling.

Vellet har hele tiden vært klare på at vi ikke er imot utbygging, men at demokratiske og beskrevne planer, lover og regler skal følges. Vi har levert høringssvar og velbegrunnede innvendinger til utbyggingen, men bygningsrådet har valgt å overse alle våre innspill. Vi har også rettet konkrete spørsmål om utbyggingen, men har ikke fått klare svar.

Vellet har medlemmer fra nettopp det området som er berørt av utbyggingen. I første omgang gjelder det Landøyveien 5, men etter hvert berører det hele Holmen-området, som av kommunen er utpekt til å bli tettsted. Denne første reguleringssaken blir en prøvestein som kan sette en uheldig standard for videre utbygging.

Vår bekymring er knyttet til måten utbyggerne og ikke minst bygningsrådet forholder seg. Ekren Holmen skriver i Budstikka 14.11 at bygningsrådet opptrer konsekvent, og begrunner det med at Landøya ungdomsskole og 30 nye boliger ved Holmen Yachtværft har fått samme unntak fra rekkefølgebestemmelsene, Vedtaket blir ikke mer aktverdig ved at bygningsrådet begunstiger flere enn én utbygger. Konsekvent i denne sammenheng, innebærer at bygningsrådet medgir å ha delt ut flere gavepakker, mens fellesskapet går glipp av utbyggernes bidrag til å skape trygge trafikkforhold på Holmen. Kostnadene blir i stedet tillagt fellesskapet og innbyggerne i Asker. Det er allerede varslet at de kommunale avgiftene skal øke.

Vår bekymring er knyttet til måten utbyggerne og ikke minst bygningsrådet forholder seg.

Blokkbebyggelse endrer kommunens opprinnelige planer for tomten, som var inntil 28 boliger, konsentrert småhusbebyggelse. Området får en ny type bygninger som pr. i dag er fremmed i vårt velområde. Kommuneplanen sier at ny bebyggelse skal harmonere med stedets boligarkitektur. Tre blokker på tre og fire etasjer + takterrasse vil ruve i det sjønære området. Hele tomten skal fylles opp. I tillegg vil området omgis av voller og støttemurer. Dette har vi påpekt gjentatte ganger, men det ble ikke engang nevnt i bygningsrådet.

59 boliger med 90 parkeringsplasser vil opplagt føre til flere biler på veiene. I tillegg kommer biler fra 30 boliger ved Holmen Yachtverft. Det er flere skoler og barnehager i området, og vi må ha trygge skoleveier og gode løsninger for myke trafikanter. For ordens skyld, trafikk fra de nye boligene vil komme i tillegg til kundetrafikk til Plantasjen. Parkeringsplassen på tomten har vært stengt med bom i henimot 10 år, inntil Hellebust åpnet for ulike virksomheter med tungtransport, containerlager og stillas- og liftutleie. Ingen av disse virksomhetene har med hagesenteret å gjøre.

Vi henstiller politikerne i Asker til å se nøye gjennom denne reguleringssaken. Vellet ønsker å bidra konstruktivt i utviklingen av våre nærområder, og samtidig trenger vi å ha tillit til at våre politikere tar ansvarlige og gode beslutninger og at rekkefølgebestemmelsene følges.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.