Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Vekst og vern må gå hånd i hånd

Bærums fremtid avhenger av at vi klarer balansen mellom vekst og vern, skriver nestleder i planutvalget, Elisabeth Gjølme (H).

Bærums fremtid avhenger av at vi klarer balansen mellom vekst og vern, skriver nestleder i planutvalget, Elisabeth Gjølme (H).

FOTO: PRIVAT

I årene fremover må Bærum skynde seg langsomt.

Bærum kommune skal vokse også de neste fire årene. Men det skal skje kontrollert og med forståelse for det som har vært og er ledetråden for utviklingen: Vekst og vern.

Det overordnede bildet er klart. Betydelig utbygging skal skje innenfor områdene Sandvika, Fornebu, Lysaker og Bekkestua. Nærings- og boligbygging skal gå hånd i hånd og fremstå som en harmonisk helhet. Mens andre områder og deler av kommunen skal bevare grøntområdene sine, nettopp for å ivareta en balansert utvikling.

Det er bred enighet om at Sandvika skal fornyes og utvikles og dermed fremstå som kommunens sentrum og midtpunkt. Politisk skal vi slåss for at E18 forsvinner i tunnel under byen. Slik får vi både tilleggsarealer og attraktive fjordområder som vil åpne Sandvika og gi stedet en ny, innbydende identitet. Byen skal ikke bare ha gater, butikker, kontorer og boliger. Den trenger også møteplasser og trivselsområder. Når arkitekter og utbyggere skal levere på arkitektoniske kvaliteter er uterommene viktige. Kanskje de viktigste rommene i en bybebyggelse? Langs Sandvikselva er den flotte strandpromenaden snart ferdig. Nå ønsker byen velkommen til fjorden og åpner viktige rekreasjonsområder for alle som bor eller besøker Sandvika.

Med utbyggingen som venter i Sandvika, Hamang og Industriveien, vil mye av veksten de kommende år skje der.

Fornebu er et unikt område hvor folk trives. Neste trinn i utviklingen av Fornebu er på planstadiet. Det har stått strid om arealdisponeringen. Litt mer eller litt mindre? Jeg mener det forrige kommunestyret fant en god balanse mellom nettopp vekst og vern. Store park- og grøntområder vil alltid gjøre Fornebu til et attraktivt sted noen steinkast fra Oslo-grensen. Ønsket er et mangfoldig og ikke et ensformig Fornebu. I arkitektoniske kvaliteter kan vi ikke bare legge høyder, farger og fasader. Stikkordet fremover må være livskvalitet for beboerne. Det betyr møteplasser, grøntområder og tilbud til alle generasjoner og interesser. Fornebu har muligheter til å legge inn disse kvalitetene. Det vil ikke bli trengsel på Fornebu, så lenge vi hegner om Nansenparken og grøntområdene ned mot sjøen.

Lysaker var i sin tid et beskjedent veikryss med noen få forretninger, et fryselager og Finas oljetanker. Noen kraftige grep har gjort stedet til et urbant bo- og næringsområde. Med ny E18 og Fornebubanen vil området bli et sentralt knutepunkt og et populært sted å bo og jobbe.

Med sterke utviklingsområder som Sandvika, Fornebu, Lysaker og Bekkestua blir tilveksten av boliger og næringsarealer god i årene som kommer. Skal vi samtidig leve opp til ønsket om vekst og vern, må andre området i Bærum skjermes for ny bebyggelse. Bevaring av grøntområder må være gjeldende politikk. Arealutnyttelse er et kommunalt ansvar og kravet må være at forutsigbarhet følger planutvalget.

I årene fremover må Bærum skynde seg langsomt. Der vi mener vekst er områdene klart definert. Der vi ønsker vern må terskelen være høy for å ta et eneste spadetak. Først når vi klarer den balansen tar vi vare på Bærums fremtid.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.