Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Vekst og vern i Bærum

VIL VERNE: – Utbygging og matproduksjon trenger ikke å slåss om de samme arealene, skriver innsenderen.

Utbygging. Bærum har en unik beliggenhet.

I 2014 ble vi i forbindelse med Naturvernforbundets 100-årsjubileum kåret til uoffisiell norgesmester i biologisk mangfold.

Les også: Ja til nærmiljøskolen

Les også: En klimaklok fremtid i Bærum

Og vi er unike i Europa. Ingen andre steder møtes så mange ulike naturtyper som her, vi har et gunstig klima takket være topografien og fjorden, og vi drar nytte av Oslofeltets mangeartede og kalkrike berggrunn.

Denne naturen har gitt grunnlaget for både bosetting, rik og variert kultivering, landskap og næringsliv.

La oss se realitetene i øynene. Norge er et fjelland, og dyrket mark en meget knapp ressurs.

Bare 3 prosent av arealet er dyrket. Samtidig er under 2 prosent av arealet bebygget.

Utbygging og matproduksjon trenger ikke å slåss om de samme arealene.

Noe av den beste dyrkingsjorda i Norge ligger i våre områder.

Fra Grefsenåsen og Maridalsmorenen i øst, via Asker og Bærum og videre til Lier og Eiker og nordover via Ringerike, Hadeland, Toten og Hedmark har vi et sammenhengende belte rik brunjord med høy basemetningsgrad.

Hvis vi går inn på kartene til Norsk institutt for bioøkonomi, ser vi at jorda i Bærum er farget rødt og har den beste kvaliteten.

Det gjelder også det mye omdiskuterte Smiejordet på Fossum. Ja, faktisk har Smiejordet jord av bedre kvalitet enn mye av jorda på den andre siden av Ankerveien.

Det vil være fullt mulig å dyrke matkorn på Smiejordet.

Flytting av jord i stor stil fra landbruksområdene våre og opp til Avtjerna strider mot alle faglige råd.

Matjord er levende. I en neve jord finnes det flere milliarder levende organismer som er del av et økosystem tilpasset akkurat det stedet de lever.

Venstre vil verne all dyrket mark i Bærum. Det er ikke for å ta vare på fortiden, men for å ta vare på fremtiden.

Venstre vil også verne en rekke andre naturkvaliteter i Bærum av samme grunn.

Et eksempel er Kolsås-Dælivann landskapsvernområde. I år er det 40 år siden det ble vernet etter en lang prosess.

Området ble betydelig innskrenket fra det opprinnelige forslaget, men Bærum vedtok å ta vare på randsonene inn mot verneområdet og å ta spesielle hensyn til landskapet.

Området har historiske spor fra helleristninger og bygdeborger og et rikt landskap som mange av landets fremste malere har satt pris på og foreviget.

I et tettbefolket område må vi ha en villet og styrt utvikling. Hvem som får bygge hva og hvor og når må avgjøres ut fra planfaglige kriterier.

Ved unntak fra overordnede planer krever plan- og bygningsloven at det skal være en betydelig fordelsovervekt.

Det er klare bestemmelser hvis det skal gis dispensasjon om at forhold knyttet til den enkelte tiltakshaver, som sosiale, helsemessige, økonomiske eller andre personlige årsaker, ikke skal kunne tilleggs vekt.

Rett og slett fordi en eiendom kan skifte eier. Her mener Venstre at prinsippet må gjelde likt for et stort og viktig foretak og Jørgen hattemaker.

Venstre vil ikke stoppe all vekst slik enkelte har forsøkt å fremstille det. Vi skal ta vår andel av veksten.

Venstre er imidlertid imot en dobling av veksttakten og at Bærum skal ha en dobbelt så stor befolkningsvekst som landet som helhet.

Det er det flertallet nå har gått inn for gjennom de langsiktige drifts- og investeringsplanene.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Venstre vil følge opp den regionale strategien for samordnet areal- og transportplanlegging og konsentrere veksten til Sandvika, Lysaker/Fornebu og utvalgte knutepunkt, men vi vil bygge gode bomiljøer der bygningene er tilpasset lysforholdene på en nordlig breddegrad og der høydene og dimensjonene er tilpasset menneskene.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.