Asker trenger satsing på veinettet

PROBLEMETS ROT: – Ikke med et eneste ord nevner hun selve problemets rot, Røykenveiens begrensede kapasitet, og at den må økes! skriver innsenderen.

PROBLEMETS ROT: – Ikke med et eneste ord nevner hun selve problemets rot, Røykenveiens begrensede kapasitet, og at den må økes! skriver innsenderen. Foto:

Av

«Hva kan og skal vi gjøre?» spør ordfører Lene Conradi i et stort oppslått innspill i Budstikka mandag 4. desember.

DEL

Det dreier seg om debatten omkring den stadig mer anstrengte trafikksituasjonen på Røykenveien, en debatt som i høst har nådd store høyder.

Les også: Spikkestadkorridoren - hva skal (kan?) vi gjøre med køen?

Her har vi altså en vei som med få og små endringer har måttet absorbere en konstant trafikkøkning fra boligutbygging i egen kommune samt fra nabokommunene i sør. Til det nå altså korker seg fullstendig i visse tider av døgnet.

Hva har så ordføreren å si til en slik uholdbar situasjon?

Conradi nevner flere tiltak som hun mener vil bedre situasjonen på sikt. Som fergeforbindelser fra blant annet Vollen, samt andre transportløsninger og planfri sporkryssing på Asker jernbanestasjon for Spikkestadbanen.

Men ikke med et eneste ord nevner hun selve problemets rot, Røykenveiens begrensede kapasitet, og at den må økes!

Hun skriver riktignok om den nye E18 som vil gi mulighet til en forbedret kryssordning nær sentrum, men utover det er hun fullstendig taus omkring selve veien.

Hun får ha meg unnskyldt, men det låter nesten som om hun representerer en helt annen politisk retning enn hva hun er valgt på, nemlig partiet Høyre.

For her skal man ikke kjøre lenger. Man skal i større grad benytte seg av kollektivordninger, som er prioriteten i intensjonsavtalen for den nye storkommunen.

Den kjensgjerning at omtrent hver eneste husstand disponerer én eller flere biler, og at stadig nye eiendommer kommer til, med sine biler, feies under teppet.

Gjennom hele den moderne tid har vi bygget landet med tanken om samferdsel og fleksibilitet.

Er forbindelseslinjene blitt for små og uhensiktsmessige takket være den økte befolkningstettheten så har man bygd nytt! Det være seg i nord eller sør.

Veiene er blitt årenettet i samfunnet, noe vi i vår moderne tid ikke kan klare oss uten. Men denne tanken gjelder kanskje ikke i Asker?

For lenge siden foreslo jeg i Budstikka en løsning for Røykenveien som ville bidra vesentlig til fremkommeligheten, en ny firefelts vei som skulle erstatte både denne og den sterkt belastede Slemmestadveien.

Med avstikkere til tettstedene langs fjorden vil en slik løsning ikke bare tjene som en lokal trafikkåre, men også som ny moderne forbindelse til den sørlige delen av den kommende storkommunen.

Likeledes som trafikkåre mot riksvei 23.

Avlastningen av de sterkt belastede områdene skulle være åpenbare. At veien i stor utstrekning må bygges som tunnel er innlysende, for å spare eksisterende bebyggelse og miljøet.

Det var omtrent noe slikt jeg hadde håpet at ordføreren skulle si. At hun hadde lagt vyer for storkommunen, vist oss at hun ser de store samferdselspolitiske oppgavene som må løses for å bygge den nye kommunen.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Da kommer vi, dessverre, ikke utenom en storsatsing på veisystemene.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags