Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Vei og naturinngrep i marka

– Vi mener at å anlegge skogsbilvei fordi man har tilgjengelig stein i nærheten ikke er i henhold til markalovens bestemmelser. Også derfor går vi mot det forslaget, skriver innsenderen om forslaget om denne turveien i Vestmarka.

Vi viser til innlegget fra pensjonist Arne Bjonviken i Budstikka 3. oktober, der han går i rette med «en liten minoritet ekstreme naturvernere, som vel ønsker å ha marka for seg selv».

Som pensjonister og styremedlemmer i Bærum Natur- og Friluftsråd (BNF) tilhører vi følgelig denne kategorien mennesker. Vi vil derfor vi knytte noen kommentarer til det han skriver.

Bærum Natur – og Friluftsråds formålsparagraf lyder som følger:

«Bærum Natur- og Friluftsråd (BNF) arbeider for å gi flest mulig anledning til å utøve enkelt friluftsliv som en helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig aktivitet i sitt nærområde og naturen for øvrig. Bærums opprinnelige landskapskarakter, natur- og kulturverdier skal sikres i samarbeid med medlemsorganisasjonene og offentlige myndigheter. Virkeområdet dekker hele Bærum kommune.»

Rådet har en samarbeidsavtale med Bærum kommune.

For Bærums og Vestmarkas del er det ingen motsetning mellom «å arbeide for å gi flest mulig anledning til å utøve enkelt friluftsliv» og samtidig gå imot bygging av flere skogsbilveier. 

I våre områder kan man allerede velge vei eller sti etter eget ønske. Det er derfor ikke behov for ytterligere tilrettelegging på menneskets premisser. 

Hensynet til skogen som leveområde for et rikt mangfold av naturtyper og arter er uhyre viktig i en slik sammenheng. Ref. FN Naturpanels varsel om den kraftige nedgangen i urørt natur og reduksjon av antallet arter som er nødvendige for livskraftige økosystemer, som også menneskene er helt avhengige av.

Bærum Natur- og Friluftsråd er, med henvisning til formålsparagrafen, forsvarer av markaloven og markagrensen. Loven inneholder bestemmelser om hva som er tillatt av tiltak og regler for søkeprosess om tiltak ønskes gjennomført.

Vi mener at å anlegge skogsbilvei fordi man har tilgjengelig stein i nærheten ikke er i henhold til markalovens bestemmelser. Også derfor går vi mot det forslaget.

Når det gjelder traseen mellom Muren og Brunkollen, har Bærum Natur- og Friluftsråd påpekt at markaloven krever reguleringsplan for større inngrep, som utvidelse av løypetraseer.

Skiforeningen mener dette er et lite inngrep og mener det ikke er nødvendig å følge lovens bokstav og bagatelliserer følgelig inngrepet (ref. intervju i Budstikka for en tid tilbake). Bærum kommune, som var mot markaloven innledningsvis, var også av samme oppfatning, men endret mening. Nå er det opp til Skiforeningen å lage et reguleringsplanforslag, noe de så langt ikke har gjort.

Med henvisning til Bjonvikens avsluttende replikk om at de ekstreme naturvernerne helst ikke vil se andre mennesker på tur, så faller den på sin egen urimelighet. Unnskyld, men dette er selvfølgelig rent tøv.

Bærum Natur- og Friluftsråds formålsparagraf omfatter også deg, Bjonviken. Kanskje sees vi på en av de mange skogsbilveiene – eller på en sti – i marka en gang?

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.