Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Vedum, Budstikka og Bærum Senterparti

Slik er E18-planene ved Strand. Nye E18 går inn i Høviktunnelen (midt på bildet), mens dagens E18 blir en lokalvei. 

ILLUSTRASJON: STATENS VEGVESEN

Med den pussige overskriften «Trygve Slagsvold Vedum grisekjører til billigkroken» setter Budstikkas politiske redaktør Dag Otter Johansen 1. juli søkelyset på Trygve Slagsvold Vedums spissformulering om motstand mot ny E18.

Jeg kan berolige med at inspirasjonen til Vedums spissformulering ikke kommer fra oss. I vårt program står det at E18-prosjektet blir for dyrt og må slankes. Nå har regjeringen lagt frem prosjekt hvor separate buss veier er tatt ut. Besparelsen på 1,6 milliarder. er så langt man kommer med slanking uten å starte prosjektet på nytt. Vi har sympati med de 30.000 som er utsatt for støyproblemer fra E18 samt de som ikke har fått sine eiendommer innløst. Ut fra en helhetsvurdering har vi funnet å ville støtte prosjektet slik det nå foreligger.

Johansen mener vi har gjort det til en spesialitet å være imot nåværende boligbyggingstakt, flere skoleprosjekter, kjøp av Flytårnbyggene, rehabilitering av kommunegården samt garantistillelse ifm. E18.

I boligpolitikken setter vi bokvalitet foran bokvantitet, kommunens innbyggere foran utbyggere. Vi er skeptiske til blokker på 10 etasjer på Fornebu og 16 etasjer i Sandvika. I kommuneplanen for Fornebu har man unnlatt å følge anbefalingen om sollys inn mot leiligheter som resulterer i at utbyggerne kan bygge høyere og tettere.

I boligpolitikken setter vi bokvalitet foran bokvantitet, kommunens innbyggere foran utbyggere

I likhet med Utdanningsforbundet er vi skeptiske til «gigantskoler» med 900-1.000 elever. Når kostnadene for utvidelse fra 2 til 3 paralleller på Emma Hjorth skole koster mer enn det dobbelte av budsjettert og like mye som en ny fireparallell skole mener vi at foten må settes ned. På Ballerud er det plass til en 3-parallell skole som vi støtter. Vi ønsker ikke en fjerde parallell med minimale utearealer hvor man dessuten må kjøpe tilleggsareal fra utbyggere til høye priser.

Kommunedirektøren har tegnet et alvorlig bilde av kommuneøkonomien med behov for 15 prosent kutt i investeringer og 100 millioner i kutt pr. år i driftsutgifter. Koronapandemien har bare forsterket behovet. Vi ønsket en utsettelse av kjøp av Flytårnbyggene til 100 millioner + andel av antatt oppgraderingsbehov på 300 millioner til dette kunne ses i sammenheng med forventede kuttforslag fra kommunedirektøren. Til nå er det i 2020 ikke kuttet, hverken i investeringer eller drift – snarere tvert imot.

Vi var sterkt imot riving av fasadene til en 30 år gammel kommunegård samt å sette uvanlig strenge miljøkrav som økte kostnadene betydelig.

Vi stemte sammen med flertallspartiene for at kommunedirektøren skulle utrede handlingsrommet for garanti ifm. forlengelse fra Strand til Ramstadsletta for ny E18. Det er ikke vedtatt om Bærum kommune skal stille garanti på 3,5 milliarder (eller mer). Garantisaken er p.t. uavklart.

Vi er glade for at Johansen skriver: «Men i sannhetens navn har Bærum Sp vært saklige i argumentasjonen». Vi mener at også Bærum – som en atypisk kommune – har godt av Senterparti-politikk.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.