Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Vedlikehold på fylkesveiene

– Viken er i gang med å kartlegge vedlikeholdsetterslepet, slik Budstikka etterlyser, skriver fylkesråd for samferdsel Olav Skinnes (Sp).

– Viken er i gang med å kartlegge vedlikeholdsetterslepet, slik Budstikka etterlyser, skriver fylkesråd for samferdsel Olav Skinnes (Sp).

Foto: KARL BRAANAAS

Budstikka tar på lederplass 27. april opp vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene og mener at det er behov for en bedre oversikt over vedlikeholdsbehovet.

Vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene i Viken er stort og er beregnet å være 10 milliarder kroner. Viken fylkeskommune er i gang med å kartlegge vedlikeholdsetterslepet, slik Budstikka etterlyser. Dette er et arbeid vi prioriterer.

Vedlikehold av de 5.498 kilometer fylkesvei i Viken omfatter blant annet veidekke og veifundament, drenering, tunneler, broer, belysning, skilting, rekkverk, rassikring og gang- og sykkelveier. 

Vi gjennomfører spor- og jevnhetsmålinger på fylkesveinettet og har god oversikt over tilstanden på store deler av veidekket på veiene i Viken. 

På deler av veinettet gir disse tilstandsregistreringene også gode indikasjoner på tilstanden på veifundamentet. Dette brukes i våre asfaltplaner og planer for forsterkning av veiene. 

På noen områder er det slik at vedlikeholdsbehovet avdekkes først når man begynner med fysiske arbeider, det vil si når vi graver i bakken. Mange og tunge kjøretøyer, mer ekstremvær og variable vintre bidrar hele tiden til økt belastning og nye skader.

Vi jobber nå med en overordnet oversikt over vedlikeholdsetterslepet på veinettet, som vil gi et tilstrekkelig grunnlag for prioriteringer og videre detaljert planlegging av vedlikeholdsarbeidet.

I møte med samferdselsministeren i desember tok jeg opp behovet for et nasjonalt program der staten og fylkeskommunene samarbeider om å ta igjen dette etterslepet. 

I forslaget til Nasjonal transportplan som ble lagt frem i mars, ble dette hensyntatt gjennom en ny tilskuddsordning for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene. Det er en god start, men ut fra størrelsen på vedlikeholdsetterslepet bør de økonomiske rammene for denne ordningen økes.

Fylkesrådet i Viken jobber for å redusere vedlikeholdsetterslepet. Det kreves gode planer og prioriteringer, og ikke minst finansiering.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.