Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Variert og bærekraftig boligbygging i Asker

Heidi Sorknes (t.v.) og Nina Ekren Holmen vil ha en variert boligstrategi i nye Asker.

Foto: Privat

Det første formelle plandokumentet for nye Asker ble vedtatt før sommeren, planprogrammet for ny kommuneplan. Kommuneplanen skal gi rammer for virksomhetenes planer, tiltak og prioriteringer, og planer for bruk og vern av arealer i kommunen. Således er dette kommunens aller viktigste styringsdokument.

Det er valgt ut seks bærekraftsmål som hovedsatsingsområder, og disse foreslås lagt til grunn for det videre arbeidet med kommuneplanen.

Under satsingsområdet bærekraftige byer og samfunn, mål 11, fokuseres det bl.a. på bolig- og fritidsbebyggelse. Det er nødvendig å opprettholde en god boligproduksjon for å sikre ønsket befolkningsutvikling og en boligsammensetning som er i tråd med dette.

Vi lover i vårt program å arbeide for at det bygges flere boliger som førstegangsetablerere og barnefamilier har råd til. Asker Høyre ønsker å bidra til en boligpolitisk strategi som sikrer en variert bolig-, alders- og befolkningssammensetning i tettstedene og i hele kommunen.

Høyre mener at det er viktig å bidra til en bærekraftig boligutvikling ved å legge hovedvekten av boligveksten i og nær allerede etablerte tettsteder og kollektivknutepunkter. Nye Asker blir en langstrakt kommune med en variasjon av ulike bomuligheter. Det vil derfor også være en egen verdi i å bevare muligheten for å kunne bo noe mer grisgrendt, for dem som ikke ønsker å bo tett på mange andre.

I gamle Asker er «eplehagefortettingen» krevende. Denne type fortetting utgjør 1/3 av all vår boligbygging. Eneboligen er en attraktiv boform for mange, og småhusbosettingen utgjør viktige deler av vårt boligtilbud. Samtidig er villateppene blant vår mest attraktive og sårbare kulturlandskap. Balansen mellom vekst og vern må håndteres klokt og krever en helhetlig boligpolitikk.

Vi har mer enn 4000 fritidsboliger i vår nye kommune. Dette er også en viktig del av boligtilbudet i nye Asker. Det er ikke alltid klare og konsistente rammebetingelser for bolig- og fritidsbebyggelsen. Det er derfor behov for en mer helhetlig bolig- og fritidsboligpolitikk. Med så mange fritidsboliger bør Asker være mer fleksibel hva gjelder bo-status, men med gode bestemmelser som ivaretar biologisk mangfold, skjøtsel og miljø.

Planprogrammet understreker også viktigheten av vernehensyn, som gir muligheter for friluftsliv, bevaring av landbruksarealer, kystlinjen og skogområder, biologisk mangfold, flora og fauna. Vi er veldig glad for at disse hensynene nå forankres i kommuneplanen for den nye kommunen.

Mye spennende arbeid gjenstår og Høyre vil levere et best mulig styringsdokument for den nye kommunen.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.