Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Vår drøm i en krevende tid

Ordfører Lene Conradi skriver om den nye visjonen til Asker, som behandles i kommunestyret tirsdag. Bildet er tatt 1. januar i år, da den nye kommunen var et faktum.

Ordfører Lene Conradi skriver om den nye visjonen til Asker, som behandles i kommunestyret tirsdag. Bildet er tatt 1. januar i år, da den nye kommunen var et faktum.

Foto: KARL BRAANAAS

9. juni 2020 er en dag for historiebøkene i Asker.

Vi vedtar vår nye visjon, og en helt ny samfunnsdel i kommuneplanen som legger premissene for hvordan vi skal leve og bo i Asker i årene fremover.

Vår nye visjon er:

«Asker skal sammen skape et nærere, mer aktivt og bærekraftig samfunn med respekt, raushet og nysgjerrighet.»

Visjonen er ledestjernen; en realiserbar drøm som begeistrer. Noe å strekke seg etter, som legger føringer for prioriteringer og som skal gi et særpreg. «Vi» er alle med tilhørighet til Asker og kommunen som tjenesteleverandør.

Kommuneplanen viser vei med horisont 2032, mens de årlige budsjettene tar skritt for skritt.

Når det er krevende tider, har drømmer sin helt spesielle verdi. Drømmen sier noe om hvordan vi vil ha det i kontrast til en hverdag der mye kan mangle for mange. Forskjellene gir oss utfordringene og mulighetene.

Og det er krevende tider med store utfordringer globalt og nasjonalt.

Til tross for Martin Luther Kings « I Have a Dream» pågår det svært voldelige demonstrasjoner i USA som en følge av et uprovosert politidrap på en farget. Og vi har «de gule vestene» i Frankrike friskt i minne. Forståelig sosial uro som også vi må ta på alvor.

Koronapandemien viser hvor sårbar verden har blitt når viruset i løpet av uker berørte alle. Asker har ikke sluppet unna. 10 døde preger oss. 5.194 arbeidsledige 31. mars; 561 ved årsskiftet.

De alvorlige klimaendringene verden opplever tar ingen pause under pandemien.

Følgene av pandemien kommer på toppen av utfordringene kommunen allerede hadde: eldrebølgen og klimaendringer samtidig med forventning om fallende petroleumsinntekter.

Om oss: Foreløpig anslag viser en netto negativ effekt av pandemien på 264,6 mnok; ca. 4 prosent av årsinntekt. Mye er mer usikkert enn vanlig, men kommunedirektør Lars Bjerke har sagt at «det ser ut til at Asker kommune klarer å unngå røde tall i 2020».  Bra ut fra rådende forhold synes nå jeg.

Nært oss: «Aldri sett maken» sa rådmannen i Drammen om resultatene etter første kvartal 2020. «Drammen kommune med blodrøde tall», skrev avisen.

Kommuneplanen skal vise hvordan vi vil «skape et nærere, mer aktivt og bærekraftig samfunn» med utgangspunkt i at vi lever «i en krevende tid». Og måten vi lever og leverer på skal kjennetegnes «med respekt, raushet og nysgjerrighet.»

Jeg liker å tenke på Asker som en «global landsby» med FNs bærekraftsmål som utgangspunktet for våre prioriteringer.

Det «globale»: Lille Asker har tilgang til alt nyttig den store verden kan tilby fra koronavaksine om kort tid til elbiler og digitalisering, for å nevne noen svar på noen utfordringer.

«Landsby»: Vi har fantastiske naturgitte omgivelser med fjorder som ramme for vår grønne halvøy. Tettstedene våre skal utvikles med sine særpreg, urbane kvaliteter og gode møteplasser for frivilligheten. Fortsatt næringslivsvekst har høy prioritet.

Som generasjoner før oss, vil vi «sette tæring etter næring» når kommuneplanen skal håndtere de store utfordringene. Vi må prioritere skarpere og levere smartere, men vi står bedre rustet enn de aller fleste.

Derfor kan vi innfri på at Asker alltid vil være et godt sted å være i alle livets faser.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.