Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Vann tar liv – og det er vårt ansvar

OPPFORDRER: – Ta varmt imot bøssebærerne 18.–20. mars, skriver prostene Gunnar Næsheim i Bærum og Berit Øksnes i Asker.

Noen steder i verden får stadig mindre vann, andre steder blir det stadig mer vann.

Klimaendringer er en global utfordring, og derfor også vår utfordring. Vi må både stanse endringene og hjelpe dem som allerede er rammet.

Les også: Ja, vi elsker dette vannet

Alle som har vært på en lang løpetur, vet at vann kan være en velsignelse, og alle som har fått vannlekkasje i veggen, vet at det kan være veldig ødeleggende.

I mange utviklingsland er det også slik, bare i en langt mer ekstrem versjon.

For om du allerede lever på smertegrensen av hva du kan tåle, så er tørke eller flom dødelig.

Matkamre tømmes om regnet uteblir, og hus kan falle sammen om det regner for mye og for lenge.

Det er verdens mest sårbare som blir mest såret av klimaendringene.

Samtidig er vi alle ansvarlige for endringene som skjer, og det er derfor vi alle må bidra.

Rike og fattige, kristne og humanister, bygd og by.

Menighetene i Asker og Bærum er også i år med på Kirkens Nødhjelps fasteaksjon.

Sentrale aktører ved gjennomføringen av aksjonen hos oss er ikke minst konfirmantene i våre menigheter.

Formålet er å samle inn penger til mennesker som er rammet av mangel på vann, toaletter og andre nødvendigheter.

En del av aksjonen er også å peke til vårt felles ansvar for verdens klima. En klimakrise er også en vannkrise.

Både fjorårets flom på Sørlandet og orkanene i Karibien, tørken i Somalia og vannmangelen i Cape Town minner oss på dette.

I møte med klimautfordringer er det lett å tenke negativt om hvilken rolle man selv spiller i det store bildet.

Mange vil stille spørsmål om det i det hele tatt nytter å bry seg, når det er så mange som ikke gjør det.

Det er da man skal tenke på at det faktisk er ganske mange som nettopp bryr seg, og hver dag gjør en endring i sin livsstil til det bedre for klimaet.

Og jo flere som blir med på trenden, jo lenger kommer vi.

For om vi er mange nok flytter vi fjellet litt etter litt.

Og om vi er mange nok, vil politikere, markedskreftene og næringslivet komme etter og ta de nødvendige kuttene for å stanse klimakrisen vi står oppe i.

I tillegg til klimautfordringen er også Fasteaksjonens mål om å samle inn penger til folk på flukt, i kriser eller steder hvor utviklingen har gått for sakte, et ansvar vi bør ta.

Globaliseringen gjør verden stadig mindre, og vi kan ikke melde oss ut.

En krise langt borte er også en krise vi skal ta ansvar for å møte, selv om ikke vi selv er direkte rammet.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Vi håper du vil ta varmt imot bøssebærerne som skal gå med bøsser 18.–20. mars til inntekt for noen som mangler rent vann, en do eller et trygt sted å bo.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler