Det betyr videre satsing på våre kjernesaker som skole, miljø og gründervirksomhet.

Les også: Når valgresultatet blir galt

Les også: Stillheten etterpå

Venstre er Norges sosialliberale parti. Vi vil at våre barn og barnebarn skal ha minst like gode og trygge liv i morgen, som vi har i dag. Derfor er Venstre på lag med fremtiden.

Vi lover å fortsette å jobbe for en bedre skole. Barn lærer mer når de har det bra. Alle barn fortjener lærere som gir dem mulighet til å velge sin egen fremtid.

Vi skal fortsette å være gründerpartiet. Vi vil legge til rette for å skape flere arbeidsplasser. De som våger å satse, skal ha like sosiale rettigheter som andre arbeidstagere.

Venstre vil gjøre det enkelt å leve miljøvennlig. Vi bor i et land med fantastisk natur. Den har lagt grunnlaget for vår velferd.

Men naturen er sårbar. Derfor vil Venstre ta vare på miljøet og matjorda, vi må strekke oss litt lenger for å få de beste løsningene. Tiden inne for å ta problemene med plastavfall på alvor.

Vi skal fortsette å jobbe for like muligheter for alle barn. Asylbarna som har slått røtter i Norge, må få bli. Alle barn skal ha samme rettigheter uavhengig av foreldrenes inntekt.

Vi har innført gratis kjernetid i barnehagen for alle barn i familier med lav inntekt. Vi vil fortsette å jobbe for målrettede tiltak for dem som trenger det mest.

Venstre har jobbet lenge for utbygging av E18. Det er på tide med å få gjennomgangstrafikken under jorda, og kollektivfelt og sykkelveier over jorda. Det blir lettere å komme frem, renere luft og mindre støy i områdene nær E18.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Fornebubanen og Ringeriksbane er på Venstres liste for utvikling av fremtidens infrastruktur.