Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Vær varsom med fjorden

– Tiden er ikke inne for å eksperimentere med kunstige øyer, skriver innsenderen. Det markerte området viser planene i Lysakerfjorden utenfor Telenorbygget.

– Tiden er ikke inne for å eksperimentere med kunstige øyer, skriver innsenderen. Det markerte området viser planene i Lysakerfjorden utenfor Telenorbygget.

Illustrasjon: Bærum kommune

Reidar Kleppe, som sitter i kommunestyret for Arbeiderpartiet og er medlem av planutvalget, vil blåse liv i planene om en såkalt friluftsøy i Lysakerfjorden. 

Eller er det friluftshalvøy han mener? I et innlegg i Budstikka 20. august bruker han betegnelsene om hverandre, som om forskjellen ikke har noen betydning.

Mange husker nok diskusjonen som gikk om dette prosjektet, men som stilnet av for et års tid siden da Fylkesmannen i Viken bestemt satte foten ned. 

Det var i mars 2017 at Bærum kommune første gang lanserte en plan om en friluftsøy i Lysakerfjorden. Den skulle ligge utenfor kysten fra Fornebo gård til Sjøflyhavna. Det ble sagt at det skulle være et rekreasjonsområde for den voksende befolkningen på Fornebo, og samtidig løse problemene med overskuddsmasser fra de forestående store tunnelarbeidene, E18 og Fornebubanen. Med andre ord et vinn-vinn-prosjekt.

– Mange husker nok diskusjonen som gikk om dette prosjektet, men som stilnet av for et års tid siden da Fylkesmannen i Viken bestemt satte foten ned, skriver Anne Greve.

– Mange husker nok diskusjonen som gikk om dette prosjektet, men som stilnet av for et års tid siden da Fylkesmannen i Viken bestemt satte foten ned, skriver Anne Greve.

FOTO: PRIVAT

Etter hvert ble det sagt at det måtte bli en halvøy i stedet for en øy. Denne skulle lages ved at det ble fylt ut stein langs land og utover fra Smedtangen på Fornebo gård til Hareløkkens badehus. Dette ville ødelegge noe av den siste naturlige strandsonen som er igjen på Fornebolandet, og mange instanser protesterte kraftig.

Det endte med at Fylkesmannen i Viken i juni 2020 fremmet innsigelse mot den kunstige halvøya, ut fra hensyn til friluftsliv, forurensningsloven og klimagassutslipp. 

Dessuten påpekte Fylkesmannen manglende konsekvensutredning for nasjonalt og regionalt viktige naturtyper og truede arter på land, mangelfull ivaretagelse av hensyn til truede fiskearter og marine naturtyper, til truede fuglearter og deres leveområder og konsekvenser for vannkvalitet. 

Med andre ord en fullstendig faglig slakt av prosjektet. 

I den senere tid har det blitt kjent at dyre- og plantelivet i hele Oslofjorden er alvorlig truet. Derfor er det ikke nå tiden er inne for å eksperimentere med kunstige øyer.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.