Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Utvikling av Føyka og demokrati

– Både Asker idrettsråd og Asker Skiklubb skal involveres i utarbeidelsen av mulighetsstudien og gi innspill når den er ferdig, skriver Askers ordfører Lene Conradi.

Foto: KARL BRAANAAS

I et leserinnlegg i Budstikka 11. september fra Bjørn Gunnerød fremsettes en rekke påstander, og det bes om klare svar fra ordfører og kommunestyret.

Som i andre saker er det viktig å ha med seg historikken, og forhistorien må derfor gjentas selv om den er velkjent for mange.

Asker kommune og Asker Skiklubb undertegnet i 2010 intensjonsavtale om utvikling av Føyka. Bakgrunnen var at begge parter var interessert i og ønsket en utvikling av Føyka. 

I årene etter ble det inngåtte flere nye avtaler, kommunen kjøpte arealer på Drengsrud, det ble gjennomført arkitektkonkurranse og helhetsplan for Føyka/Elvely og fylkeskommunen bevilget midler til infrastruktur. 

Alle grunneierne sendte inn felles forslag til reguleringsplan, som ble godkjent av kommunestyret våren 2017.

Høsten 2019 stemte flertallet av medlemmene i Asker Skiklubb nei til å inngå avtale med kommunen om salg av den østlige delen av Føyka og etablering av idrettsanlegg på Drengsrud. Asker kommune har vært tydelig på at vedtaket av årsmøtet må respekteres.

Det betyr ikke at Asker kommune skal la utviklingen stoppe opp og videreføre bruken av egne eiendommer som i dag uten å vurdere alternativene. De behovene som lå til grunn for intensjonsavtalen med Asker Skiklubb i 2010, gjelder fremdeles i dag og er ikke løst. Tvert imot er nærmere ti år gått uten fremdrift. Ny areal- og transportstrategi fra fylkeskommunen tilsier at knutepunkter generelt, og Asker sentrum spesielt, må utvikles videre.

I denne situasjonen har formannskapet godkjent en intensjonsavtale med Asker Fotball. Formålet med avtalen er å få gjennomført en mulighetsstudie for nytt stadion og tilhørende fotballbaner på Drengsrud. 

I og med at Asker Fotball er den sentrale bruker av dagens stadion, og nytt stadion, er de med som avtalepart. Dette ville gi lite mening om politikerne vedtar en utredning av en mulighetsstudie uten å ha avklart om brukerne er med. 

Det følger imidlertid av avtalen at både Asker idrettsråd og Asker Skiklubb skal involveres i utarbeidelsen av mulighetsstudien og gi innspill når den er ferdig.

Det skal også gjennomføres en mulighetsstudie av hvordan deler av kommunens eiendom i Askerparken kan utvikles til boligformål. Tanken er at inntekter fra boligutvikling skal bidra til realisering av nye idrettsanlegg.

For meg er det viktig å presisere at formannskapet kun har besluttet at mulighetsstudier skal utarbeides, men at det ikke er tatt endelige beslutninger om videre arealbruk. Her vil det være mange ulike meninger, og alle skal bli hørt. 

Det ligger derfor til rette for en åpen demokratisk prosess og hvor det blir opp til kommunestyret å ha siste ordet.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.