Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Utslippsfri hurtigbåt fra Holmen

Lysaker, Fornebu, Holmen, Vollen, Slemmestad og Sætre er aktuelle stoppesteder i et nytt kollektivtilbud som kan bli sjøsatt i juli 2024. – Holmen fremstår som nærmest selvskrevet, skriver innsenderen.

Lysaker, Fornebu, Holmen, Vollen, Slemmestad og Sætre er aktuelle stoppesteder i et nytt kollektivtilbud som kan bli sjøsatt i juli 2024. – Holmen fremstår som nærmest selvskrevet, skriver innsenderen.

Det er med glede jeg leser i Budstikka 16. mars at Holmen nå endelig skal utredes som anløpssted for hurtigbåt. 

Holmen er av Asker kommune fremhevet som et prioritert vekstområde og et lokalsentrum som skal utvikles. Utslippsfri hurtigbåt fra Holmen passer svært bra med disse planene. 

Å satse mer på fjorden som transportåre handler om mye mer enn transport fra A til B – det handler om miljø, livskvalitet, trivsel og bærekraftig stedsutvikling. Om å gjøre Asker til et enda bedre sted å bo og leve. 

For oss som bor i nærmiljøet, handler båt fra Holmen om et miljøvennlig, smidig og behagelig transporttilbud, forhåpentligvis mindre biltrafikk i området der vi bor og lever, og ikke minst om utvikling av Holmen som vårt lokalsentrum og knutepunkt. 

For å få til et levende og godt sentrum på Holmen, er vi avhengig av at private og offentlige aktører bidrar til å utvikle stedet med tilbud, aktiviteter og tjenester som er attraktive for innbyggerne å benytte seg av, og delta i. Hurtigbåt er definitivt et slikt tilbud.

Det pågår for tiden massiv boligutbygging i området rundt Holmen, blant annet på Billingstadsletta. Behovet for gode, miljøvennlige og fremtidsrettede transportløsninger blir større og større med flere boliger og mer næringsliv. 

Det er allerede i dag store trafikkutfordringer i denne delen av Asker, eksempelvis Slemmestadveien, Fekjan, Billingstadsletta og E18. Trafikkutfordringene preger nærmiljøet og hverdagen vår; skoleveien til barna våre, turen til butikken og buss- eller sykkelturen til jobb.

Arbeid med ny E18 skal i gang og vil ikke gjøre situasjonen bedre. 

Med utviklingen vi står overfor i dette området, fremstår Holmen nærmest som et selvskrevet anløpssted for hurtigbåt, og det at det nå helt konkret settes på agendaen er på høy tid og veldig positivt. Vi har forventninger om konkrete resultater.

Båt fra Holmen vil være helt i tråd med kommunens ambisjoner om å satse på andre virkemidler for å løse transport- og samferdselsutfordringer enn bygging og utbedring av veisystemet, og om at transportsystemet, med kollektivtrafikk, skal forsterke senterstrukturen i kommunen. 

Holmen er allerede i dag et kollektivknutepunkt med stoppested for bussruter til/fra Asker sentrum over Hvalstad, til/fra Sandvika via Billingstadsletta og Fekjan og langs Slemmestadveien. 

Det er altså allerede et godt etablert busstilbud mellom ulike tettbygde områder i kommunen og Holmen. Bussene vil kunne mate båter med passasjerer fra et stort geografisk område.

Mange tusen mennesker bor også i gå- eller sykkelavstand til Holmen. Jeg tror nok i alle fall at innbyggere på Vettre, Hofstad, Hvalstrand, Holmen, Hvalstad, Vakås, Billingstad, Nesbru og Landøya vil være ivrige båtpassasjerer.

Kjære politikere, Asker kommune, Viken fylkeskommune og Ruter. Jeg håper det jobbes ambisiøst og kreativt med fjorden som transportåre og Holmen som anløpssted. Vi ser frem til fortsettelsen og skal stå klare på brygga i 2024 når første utslippsfrie båt legger til kai. Jeg gleder meg!

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.