Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Utsatte grupper blir sterkest berørt under koronakrisen

Janne Grøttumsbråten (SV)  er bekymret etter at at viktige tilbud innen psykisk helse og rus nå legges ned.

Janne Grøttumsbråten (SV)  er bekymret etter at at viktige tilbud innen psykisk helse og rus nå legges ned. 

FOTO: KARL BRAANAAS

Alle er vi sterkt berørte av koronakrisen, men utsatte grupper er sterkest berørt når både spesialisthelsetjenesten og kommunene nå stenger ned sine tilbud. Det gjelder blant annet utsatte grupper som psykisk syke og rusmisbrukere, som nå opplever at for dem livsviktige tilbud både i spesialisthelsetjenesten og i kommunene stenger ned.

Helsedirektoratet har utarbeidet retningslinjer som skal være til hjelp for alle i helsetjenesten som må ta vanskelige valg i tiden som kommer, og for at sykehus i alle kommuner skal likebehandle alle.

Innen psykisk helse og rus er rådene at planlagte innleggelser og dagbehandling bør opphøre inntil videre og at planlagte polikliniske konsultasjoner begrenses til et «nødvendig nivå, det vil si tiltak som er nødvendig for å ivareta liv og helse.

Vestre Viken HF har nå oppgradert til såkalt gul beredskap, og har allerede iverksatt disse tiltakene blant annet på Blakstad psykiatriske sykehus, døgnseksjonen Sikta og psykiatrisk poliklinikk i Asker. Det betyr at pasienter skrives ut fra eller ikke blir tatt inn til planlagte innleggelser og dagbehandling, og at planlagte polikliniske konsultasjoner enten avlyses eller skjer per telefon.

Personer med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer har ofte behov for tilbud både fra spesialisthelsetjenesten og kommunen. Når tilbudet i spesialisthelsetjenesten nå reduseres til øyeblikkelig hjelp og telefonkonsultasjoner, er mange nå er i behov av et forsterket tilbudet i kommunene men også de er satt på store prøver som følge av koronaviruset.

I Asker kommune er blant annet stedlige dagtilbud til psykisk syke og rusmisbrukere stengt ned på grunn av smittefaren, ambulante tjenester er begrenset til telefonkontakt og utrykning ved helt spesielle behov, basene i botiltakene er stengt ned og Varmestua for rusmisbrukere og bostedsløse har begrenset tilbud.

Det er bekymringsfullt at viktige tilbud innen psykisk helse og rus både i spesialisthelsetjenesten og i kommunen nå stenges ned. Mange alvorlig psykisk syke og personer med alvorlige rusproblemer får nå ikke den oppfølgningen de trenger, med de konsekvenser og den menneskelige lidelse det kan medføre i form av forverring av symptomer og i verste fall død.

Asker kommune er ifølge virksomhetsleder for psykisk helse og rus nå i gang med å se på kortsiktige og langsiktige tiltak for å imøtekomme ny veileder fra Helsedirektoratet om ivaretagelse av personer med rus- og psykisk lidelse i kommunen under koronavirus.

Vi må klare å ivareta smittevernhensyn og samtidig gi personer med psykiske lidelser og rusproblemer et forsvarlig tilbud i tråd med Helsedirektoratets veileder under koronakrisen.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.