Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Utfordringer i Askers eldreomsorg

Senior Norge, Asker inviterte nylig representanter for partiene i det nye kommunestyret i Asker til svare på «hvor skoen trykker» i eldreomsorgen i Asker og hva partiene vil gjøre med utfordringene. 

Senior Norge Asker oppfatter at følgende utfordringer er de mest prekære å ta tak i:

1. Raskt stigende behov for nye heldøgns omsorgsplasser i lys av den demografiske utviklingen. I løpet av de neste 20 årene vil antall personer over 80 år i nye Asker stige med 110 prosent. Bare i perioden 2019–2024 øker dette antallet med 27 prosent, og setter vedtatt dekningsgrad i dagens Asker på 21 prosent under sterkt press. Verdt å merke seg er også at antall personer i aldersgruppen 50–65 år (les: pårørende, familie) faller til det halve i samme tidsperiode. Det krever et krafttak i form av prioriteringer og investeringer nå.

2. Akutt behov for å styrke kvalitet og øke antall heltidsstillinger på institusjon og hjemmebaserte omsorg. Asker må gjøre mer for å trekke til seg kvalifisert arbeidskraft, både sykepleiere og helsefagarbeidere. Tilbud om hele stillinger vil være avgjørende, også for kvalitetsheving og antagelig også for å få ned høyt sykefravær. En annen flaskehals er mangel på rimelige og gode boliger for ansatte i helse- og omsorg. Kommunen må bruke sin markedsmakt og stille krav overfor utbyggere, eventuelt starte boligbygging i egen regi.

3. Politikerne må bygge sentrumsnære boliger for den raskt økende «rullatorgenerasjonen», herunder stille krav til utbyggere om å utvikle bomiljøer og tilrettelagte boliger for eldre, der aktivitet og opplevelse, forebygging av skade, ensomhet og sykdom står i sentrum.

4. Mange ressurssterke seniorer vil bidra, men som en av politikerne i panelet sa; ‘Det er vanskelig å bestille frivillighet–vi må friste frivillige’. I dag opplever flere frivillige organisasjoner at samarbeidet med kommunen er krevende. Det må utvikles en strategi på samarbeid og samskaping mellom kommunen og frivilligheten.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.