Han ser problemer overalt, men har ingen realistiske forslag til løsning.

Les også: Angriper Høyres utbyggingspolitikk i Bærum: – Grønn vingling

Boligbygging ved Godthaab, idrettsanlegg på Smiejordet, skole ved Østre Jong/Bjørnegård, klubbhus på Ostøya, tennishall på Barketomta og så videre, alt er galt og kritikkverdig og til skade for natur og miljø.

Det høres nesten ut som hele Bærum er nedbygget, men står man for eksempel på Skuta og ser ut over Bærum, ser man mest grøntarealer.

Også Venstres Lilloe-Olsen ser mest problemer og mener at det finnes utallige andre finansieringsveier enn boligutbygging på Godthaab.

Da bør han jo kunne peke på disse og hjelpe rehabiliteringssenteret til å komme i kontakt med disse finansieringskildene.

Jeg er ikke medlem av Høyre eller noe annet politisk parti og har ingen bindinger til noen interesser som står for utbygging.

Jeg er likevel uenig med Høyre i tilbakeføringen av jordene på Øverland og hele Østre Jong/Bjørnegård til LNF-område (landbruks-, natur- og friluftsområde, red.).

På Øverland burde det vært vurdert å bygge boliger på et større område vestover mot bebyggelsen nærmere Avløs, hvor det er store tomme arealer.

Det kunne vært et argument for å forlenge Østeråsbanen mot Haslum og Avløs, ved at det ble skapt et større trafikkgrunnlag. Slik det er nå, er neppe en forlengelse realistisk.

Kanskje Sævareid og Lilloe-Olsen burde vurdere å bosette seg i en kommune med store ubebygde arealer og liten biltrafikk.

Sønnen til en bekjent har nylig flyttet til Vang i Valdres og trives godt der, med nærmest ubegrensede friarealer og fjellområder.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Det er en fraflyttingskommune som sårt trenger nye ressurssterke innbyggere og skattebetalere, og så ville man jo få frigjort to boliger og begrenset folketallet i Bærum noe!