Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Utbygging på Landøya

– Varde Eiendom må legge til side ønsket om å bygge tre blokker nær strandsonen på Landøya, skriver innsenderne. Her fra en befaring i mars, med Helge Hellebust fra Varde Eiendom til venstre.

– Varde Eiendom må legge til side ønsket om å bygge tre blokker nær strandsonen på Landøya, skriver innsenderne. Her fra en befaring i mars, med Helge Hellebust fra Varde Eiendom til venstre.

Foto: Knut Bjerke

I Budstikka 21. april tror blokkutbygger Hellebust i Varde Eiendom på lys i tunnelen, men det bør han ikke få før han følger kommunedelplanen. Da må han legge til side ønsket om å bygge tre blokker nær strandsonen på Landøya.

Denne saken har fått mye oppmerksomhet i nærmiljøet, og det lokale synet er at all utbygging må følge kommuneplanene – noe også representantene i utvalg for plan og byggesak gjorde klart i siste møte før påske. 

De påpekte at utbygger Varde må delta økonomisk i rekkefølgebestemmelsene, det vil si bidra til planlegging og utbygging av Holmens infrastruktur som veier og sykkel- og gangstier for tettstedet Holmen.

Hellebust har måttet finne seg i å vente på godkjenning av reguleringsplanene. Forrige bygningsråd la opp til betingelser for hans selskap som i Budstikka ble omtalt som en gavepakke. Nåværende utvalg har utsatt saken og skal se på den på nytt. 

Den gang fikk han åpning for 59 leiligheter i tre blokker, selv om kommuneplanen ikke tillater mer enn 28 boligenheter i tett småhusbebyggelse. Både velet og naboer har understreket at det ikke er motstand mot bygging, men mot høyden og omfanget på bygningene.

Før denne saken var til ny behandling før påske, hadde Hellebust finansiert et lukket møte for inviterte instanser fra kommune og nærmiljø med fokus på hvordan Holmenskjæret skal kunne utvikles, og Hellebust skal ha uttalt at han er villig til å betale for denne utviklingen.

Men er dette er veien å gå? Ønsker vi en kommunal saksbehandling der en utbygger betaler for et prosjekt langt unna hans egen tomt, for så å kunne slippe å følge rekkefølgekravene? 

Det er vanskelig å se noen egentlig sammenheng mellom Landøyveien 5 og Holmenskjæret, utover det at Hellebust ser at han ved å betale kan få en utbyggingsavtale.

Han håper saken er løst før sommeren. Den utsatte reguleringssaken vil imidlertid måtte endres og forbedres på annen måte enn at Hellebust gir penger til Holmenskjæret. 

Vi må få en bebyggelse som harmonerer bedre med nærmiljøet i størrelse og utforming og er i tråd med kommunedelplanen. Disse planene er laget for å følges. Det haster ikke for andre enn Varde.

Utviklingen på Landøyveien 5 vil skape presedens for den videre utbyggingen på Holmen. Hvordan vil andre utbyggere forholde seg dersom Varde eiendom slipper å følge bestemmelser som skal gjelde alle som vil utvikle og bygge stort på Holmen? 

Trygge trafikkforhold, tilstrekkelig med skoleplasser, estetisk gode løsninger med mer må planlegges nøye. Holmen skal og må bli et godt sted for alle, både nåværende og fremtidige beboere.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.