Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Utbygging på Godthaab

– Vi etterstreber å finne den riktige balansen mellom riktig utnyttelse, forsvarlig ivaretagelse av naturverdier og kulturverdier, skriver innsenderen. Slik presenterer Godthaab selv planene for «Det gode liv på Godthaab» på institusjonen langs Gamle Ringeriksvei på Øverland i Bærum.

– Vi etterstreber å finne den riktige balansen mellom riktig utnyttelse, forsvarlig ivaretagelse av naturverdier og kulturverdier, skriver innsenderen. Slik presenterer Godthaab selv planene for «Det gode liv på Godthaab» på institusjonen langs Gamle Ringeriksvei på Øverland i Bærum.

Godthaab har igangsatt arbeidet med å utvikle eiendommen.

Dette er nevnt i mitt tidligere innlegg «Sykepleiere og boligpriser» (1. september). Vi gjør dette blant annet for å kunne finansiere en totalrehabilitering av Godthaab.

Bygningsmassen er slitt og i dårlig forfatning, og det må gjøres noe med bygget. Hvis ikke kan vi risikere at vi ikke klarer å behandle våre pasienter med den kvalitet og verdighet våre fantastiske pasienter fortjener.

I tillegg har mye skjedd innen rehabiliteringsfeltet siden Godthaab ble bygget for nesten 100 år siden. Vi har derfor et sterkt ønske om å gjennomføre større ombygginger som bidrar til at bygget blir tilpasset fremtidens rehabiliteringstjenester, men også at Godthaab skal fungere som et «grendehus» for nye og gamle naboer.

Godthaabs prosjekt bruker FNs bærekraftsmål som grunnlag for utviklingen, nettopp fordi vår ideelle stiftelse lever etter disse verdiene hver eneste dag. 

Prosjektet vil utfordre både naboskap, knutepunktstrategien og i noens øyne natur- og verneverdier.

Vi jobber daglig med å skape en god og bærekraftig hverdag for våre ansatte og pasienter. Prosjektet vil utfordre både naboskap, knutepunktstrategien og i noens øyne natur- og verneverdier. FNs bærekraftsmål tilsier at vi skal ta hensyn til naturen, til menneskene og til omgivelsene, til det beste for fellesskapet.

Godthaab skal ta alle disse hensynene. Vi etterstreber å finne den riktige balansen mellom riktig utnyttelse, forsvarlig ivaretagelse av naturverdier og kulturverdier. 

Derfor har vi engasjert biolog, kulturminnekonsulent, arkitekter og landskapsarkitekter som har høy kompetanse på miljø og gode bomiljøer. Alt dette gjorde vi før vi ba om oppstartsmøte med kommunen og før vi hadde de første dialogmøtene med naboer og andre interessenter. 

Vi gjorde det tidlig, fordi vi ser at dette er særdeles viktige aspekter som vi ønsker å finne gode løsninger på. Vi har ingen intensjon om å rasere skogen eller å forsure hverdagen til naboene.

Derfor er det synd at en av deltagerne fra dialogmøtene i sitt debattinnlegg i Budstikka 8. september antyder at vi skal rasere naturverdiene og maksimere både høyder og volumer. 

Vi har vært tydelige i dialogmøter og i vårt innsendte planforslag på at vi ønsker en konstruktiv dialog rundt volumer og høyder, slik at vi kan få til et balansert prosjekt, til det beste for helheten.

Som en ideell stiftelse har vi et særlig samfunnsansvar. I prosjektet «Det Gode Liv På Godthaab» har vi spesielt vektlagt den sosiale dimensjonen av bærekraftsmålene. 

Vi vil bygge aldersvennlige boliger, forberedt for fremtidige helseutfordringer, vi skal bygge boliger for barnefamilier og boliger til førstegangsetablerere. De to sistnevnte rabatterte, slik at vi følger opp vårt innlegg knyttet til sykepleieindeksen og de utfordringer boligprisene i Bærum medfører. 

Vår ambisjon er å skape et inkluderende og sosialt nabolag. Hvor bygningsstrukturen, uteområdene og det store hjertet Godthaab skal bidra til at de som flytter hit og våre naboer blir ordentlig kjent. 

De skal føle en trygghet ved å ha naboer som bryr seg og personell som kan trå til ved behov. Vi skal arrangere aktiviteter, ha helse- og velværetilbud og fasiliteter som muliggjør «Det Gode Liv På Godthaab».

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.