Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Utbygging i Asker sentrum

– Vi må klare å lage en politikk som dekker flere behov enn dagens, og som gir større valgfrihet samtidig som vi skal klare å oppnå ambisiøse miljømål. Areal- og transportpolitikken må oppfylles, men også utfordres, skriver Håvard Vestgren, gruppeleder i kommunestyret for Asker Høyre og leder av hovedutvalg for plan og byggesak.

– Vi må klare å lage en politikk som dekker flere behov enn dagens, og som gir større valgfrihet samtidig som vi skal klare å oppnå ambisiøse miljømål. Areal- og transportpolitikken må oppfylles, men også utfordres, skriver Håvard Vestgren, gruppeleder i kommunestyret for Asker Høyre og leder av hovedutvalg for plan og byggesak.

Foto: KARL BRAANAAS

Areal- og transportpolitikken må oppfylles, men også utfordres.

I Budstikka tirsdag 12. oktober tar kommunedirektør Lars Bjerke og kommuneplansjef Tor Arne Midtbø til motmæle mot Budstikkas oppslag lørdag 25. september om «Åreknutepunktet» Asker sentrum. 

De to mener utviklingen ikke er negativ selv om nye leiligheter i Asker sentrum i stor grad blir kjøpt opp og bebodd av eldre innbyggere som ikke bruker toget i det daglige. 

Selv mener jeg at dette er et politisk spørsmål, og jeg er i stor grad enig i Budstikkas spørsmål om dette har vært hensikten. Sentral og regional areal- og transportpolitikk (ATP) (som også er inntatt i Asker kommunes vedtatte planer) tilsier at det skal bygges tett rundt trafikknutepunktene med mål om økt bruk av sykkel, gange og kollektivtransport, og da underforstått en reduksjon av biltrafikk. Oppnår vi dette i dag?

Stort sett all utbygging i Asker sentrum er leiligheter som kjøpes av aldersgruppen 60+ (Wesselkvartalet over 70 år), som ofte har gått av med pensjon og derved ikke trenger kollektivtransport til arbeidsreise.

Dette gjelder Wesselkvartalet, Perlen, store deler av Høn-Landåsprosjektet med mer. Bankveien 10 er et hederlig unntak.

Mange av disse boligkjøperne flytter ut av ene- eller tomannsboliger som typisk ligger noe mer perifert i forhold til buss og tog. Disse boligene overtas igjen av i stor grad yngre boligkjøpere med familie. Som igjen har behov for transport til barnehage og jobb. 

Vi må bare innrømme at mye av denne transporten foregår med bil. Når de som flytter inn i sentrum, oftest tar med seg bilen og de som flytter inn i de da frigjorte boligene, mest sannsynlig har et større transportbehov enn de som flyttet ut – kan vi da tro på at veksten i biltrafikken stanser eller går ned?

Jeg tror ikke det. Tidsklemmen tar de fleste, og jeg tror det er en utopi å tro at alle som bor innenfor 2 km fra Asker sentrum går eller sykler til toget.

Kommunedirektøren er ofte restriktiv med å anbefale fremmet nye småhus- eller rekkehusprosjekter nært kollektivknutepunktene, noe som avskjærer yngre familier som ønsker å kjøpe noe nytt og/eller mindre innenfor de prioriterte vekstområdene. 

I tillegg foreslår kommunedirektøren i sitt fremlagte forslag til kommuneplan at nye boformer for eldre skal utvikles innenfor de prioriterte vekstområdene.

Vi må utfordre dagens knutepunktspolitikk og se den i en større sammenheng.

Jeg tror at dette begrenser valgfriheten for begge grupper, i tillegg til at det er prisdrivende.

Vi må klare å lage en politikk som dekker flere behov enn dagens, og som gir større valgfrihet samtidig som vi skal klare å oppnå ambisiøse miljømål. 

Mange eldre ønsker seg noe mindre og enklere – men ofte mer landlig og gjerne i sitt gamle bomiljø. Mange yngre ønsker ikke eller har ikke økonomi til stor bolig med stor tomt. Og de som kjøper de eldre eiendommene, ønsker ofte å oppgradere disse – noe som ofte vanskeliggjøres av kompliserte bestemmelser.

Vi må klare å bygge sentrumsområder som både hjelper til med å løse transportutfordringene og også utvikler gode boområder for innbyggere i alle aldre. 

Slik sett må vi utfordre dagens knutepunktspolitikk og se den i en større sammenheng.

Dette blir tema når kommuneplanens arealdel kommer opp til ny 1.-gangsbehandling.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.