Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Utbygging av Kleivveien nord

– Ingen må forundre seg over at Høyre også vurderer kloke innspill som bidrar til en forbedret plan, skriver Elisabeth Hegg Gjølme og Mathias Opdal Weseth. Her på en befaring med planutvalget i Sandvika.

Foto: KARL BRAANAAS

Det har kommet ulike reaksjoner etter Høyres forslag om å ta ut en eksisterende villa fra utbyggingen på Kleivveien. Derfor må forslaget nyanseres her.

Først til utgangspunktet. Planene er sendt på høring. Reaksjoner har kommet. Synspunkter i en høring er nærmiljøets reelle mulighet til å komme til orde. Ingen må forundre seg over at Høyre også vurderer kloke innspill som bidrar til en forbedret plan. 

I denne saken valgte vi både å vurdere velbegrunnede forsalg og lytte til beboere i nærmiljøet. På den måten blir vi trygge på at vi utvikler et nytt Bekkestua flere ønsker seg.

I Kleivveien nord har Høyre vært opptatt av tre ting: 

For det første at prosjektet skal ha høy arkitektonisk kvalitet. Går man gatelangs på dagens Bekkestua, får man enkelte steder en følelse av at blokkene dominerer hele gatebildet. Ikke nødvendigvis fordi leilighetsblokkene er høye, men fordi de mangler sprang og variasjon i fasadene og nedtrapping mot gateplan. 

Går man nedover Bekkestua på «smågardistbroen», skal ikke Kleivveien møte deg som en stor vegg. Derfor har vi sørget for at det skal være en naturlig nedtrapping og sprang i fasadene på prosjektet.

For det andre er vi opptatt av at det skal bli et større mangfold i boligtilbudet på Bekkestua med tilbud om rimelige boliger til unge. Vi legger derfor opp til flere ettroms- og studioleiligheter. Vi tar også inn igjen et mindre punkthus som gir større avstand mellom blokkene enn opprinnelige planer. 

På den måten blir tilbudet av rimelige leiligheter større, og flere unge førstegangskjøpere vil flytte dit. 

Dette må også ses i sammenheng med planene for Bekkestua sør, hvor vi ber om mer rekkehus- og småhusbebyggelse enn det utbygger opprinnelig la opp til. Med unge boligkjøpere i leiligheter og flere småbarnsfamilier i rekkehus vil det skapes mer aktivitet og liv på Bekkestua.

Det tredje er at vi har lyttet til naboene. Når de påpeker at utbyggers forslag for Kleivveien blir for massivt, med altfor tette bygninger, tar vi det innover oss. 

Derfor er vi positive til å ta ut den gamle villaen i Kleivveien 5. Ikke bare tok den opp verdifull plass. Villaen var heller ikke ønsket av naboer og medvirkningsgrupper. 

Når villaen ikke ønskes bevart av dagens beboere, ville det vært urimelig å pålegge nye boligkjøpere å bekoste vedlikehold og drift av villaen. Ikke bare ville det påføre det nye bofellesskapet en store driftsoppgave, men også betydelige kostnader. Det bidrar iallfall ikke til rimeligere boliger.

Avslutningsvis er det verdt å nevne at Høyre er opptatt av å bevare kulturminner. Nettopp derfor foreslo vi å kjøpe gamle Presterud gård på Bekkestua i 2017 og kjøp av det gamle skomakerhuset i Sandvika i 2019. 

Kleivveien 5 har ikke samme status, skal vi tro naboer og dagens beboere i området. Da er vi mer opptatt av at Kleivveien skal fremstå med høy arkitektonisk kvalitet, med et variert boligtilbud og større parkområder. 

Det trenger Bekkestua.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.