Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Utbygging av Askerparken

Vestre del av Askerparken med gresslette som nedbygges, inngang fra Solbråveien. Drengsrudbekkedalen til høyre med turvei. – Askerparken dør fordi det gjenstår bare små flekker som kan brukes for allmennheten i tillegg til noen gjennomgående turveier, skriver innsenderen om utbyggingsforslaget.

Vestre del av Askerparken med gresslette som nedbygges, inngang fra Solbråveien. Drengsrudbekkedalen til høyre med turvei. – Askerparken dør fordi det gjenstår bare små flekker som kan brukes for allmennheten i tillegg til noen gjennomgående turveier, skriver innsenderen om utbyggingsforslaget.

Foto: HANS ERIK RUUD/ASKER SKIKLUBB

Saksfremlegget for møtet i formannskapet tirsdag 20. april dreper Askerparken.

Askerparken dør fordi det gjenstår bare små flekker som kan brukes for allmennheten i tillegg til noen gjennomgående turveier. Eksisterende grøntområder opprettholdes selvfølgelig, og det lages gang- og sykkelforbindelser – men møteplasser og rekreasjonsmuligheter gjelder bare for beboerne på feltet og ikke for nye og gamle beboerne i Asker sentrumsområde.

Askerparken med matcharena, tribuner, små hoppbakker, stor gresslette og turveier kan utvilsomt nedbygges til et privat boligfelt hvor mange kan trives. Uteoppholdsareal kan utvilsomt møte formelle krav, men regnestykket som viser stort overskudd, er beheftet med feil. Utbyggere møter generelt andre krav til hva som kan medregnes som minimum uteoppholdsareal.

Private hager, lokale inngangsveier og lekeplasser nær inngangsdører – da gjenstår tre små arealer på totalt 3,5 mål – hvorav 1,5 mål ligger i hensynssonen. Resten er striper og skråninger som ikke er brukbare som park eller møter krav til minimum uteoppholdsareal. Bekkedalen er vakker – men skråningene er bratte. Turveiene er selvfølgelig viktige til og fra sentrum.

Biltrafikk på tvers av bekken og hensynssonen forringer Drengsrudbekken som en viktig naturtype midt i sentrum av Asker. Ny dam er beheftet med vanskeligheter, og diskusjonen tas separat.

Urbant torg i atrium med høye boligblokker? Hvem har interesse av å vandre hit? Snittet av vestområdet ligger på skrå slik at stripen mellom bygg og nabohus ser bredere ut enn realiteten. Nabohus nær grensen mangler.

Illustrasjoner lages for å «selge». Politikerne bør gjennomskue formidlingsteknikkene. Massive innspill fra medborgere er ikke fulgt opp – men notert og parkert.

Antall boliger er redusert fra 265 til 225. Reduksjonen er grunnet feil med blokker nær vassdrag og kotehøyder som utfordret områdereguleringen og landskapet.

Kommunedirektørens notat er uforandret tross mange protester. Ett utsagn er: «Det skal imidlertid understrekes at utnyttelsen på kommunens del av Føyka (Delområder IV) er under 50 prosent av utnyttelsen i dagens reguleringsplan på Føyka.» 

Poenget? Kommunens tomt minus barnehagen og hensynssonen er 31 mål. Eiendommen som kommunen ønsket solgt er 47,5 mål (Skiklubben eier 86,7 prosent) og ligger på 104 med gesimshøyde 122–127. Antall leiligheter kan mer enn dobles. Næring i 1. etasje, hotell og samfunnsbygg var inkludert. Harde flater, et smalt vegetasjonsbelte langs Askerelva. Kommunen mente at salg var avhengig av en intakt Askerpark som symbolisert ved at kommunen ville ha 50 prosent av salgssummen. Ikke rart mange undres.

Bygging av en stor matcharena på Drengsrud har møtt kraftig motbør – men tema adresseres ikke. Salg av Askerparken skal finansiere en ny matcharena, nytt klubbhus for Asker Fotball samt flytting/rekonstruksjon av to 11-er-baner.

Reduksjon i idrettsareal og fjerning av den synergien/symbiosen det er mellom idrettsanlegget og Askerparken nevnes ikke – organisert, uorganisert, integrering og møteplass. Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv blir nesten meningsløs.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.