Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Urettmessig kritikk

Disse planene for Åmotåsen i Heggedal ble avvist av bygningsrådet nylig. Nå svarer utbyggeren Beliggenhet Holding.

Foto: Boxs Arkitektstudio AS

Etter vårt syn har Asker så langt gått glipp av et fint prosjekt i Åmotåsen.

I ulike avisoppslag om Åmotåsen har kommunen fremsatt kraftig kritikk mot Beliggenhet Holding AS og mot utarbeidet planforslag for boligbebyggelse. Det foreligger mye saksdokumentasjon på at Beliggenhet har holdt seg til sentrale vedtak og føringer. Kommunen innrømmet også senere at det var kommunens egen feiltolkning av vedtak som var årsaken til misforståelsene. Dette må det nå ryddes opp i raskt.

Men det er fremsatt ny kritikk mot Beliggenhet. Samlet gir dette et urettmessig inntrykk av at Beliggenhet er både grådig, arrogant og lite lydhør. En slik beskrivelse er i strid med sakens faktum og må være basert på manglende informasjon eller nye misforståelser.

Åmotåsen skal være et positivt bidrag som det første pilotprosjektet i Asker kommunes boligpolitiske strategi med bl.a. boliger til førstegangskjøpere.

Beliggenhet ønsker et godt, ryddig og konstruktivt samarbeid med Asker kommune. Vi ønsker ikke at uklarheter i plan-/byggesaker skal behandles i mediene. Vi vil derfor begrense våre kommentarer til noen få supplerende faktaopplysninger fra tidligere kommunal behandling og vedtak vedr. Åmotåsen.

- Kommunen har tidligere forsøkt å selge sin eiendom på Åmotåsen, men usikkerheten var for høy og utnyttelsen og derved prisen ble for lav

- For å øke eiendommens attraktivitet i markedet, besluttet formannskapet gjennom vedtak å legge til rette for tilstrekkelig antall boliger på eiendommen gjennom bl.a. følgende virkemidler; Kommuneplanen 2014 (med 15.600 m² boliger på kommunens eiendom), boligpolitiske strategi, og ATP2015 (vekstområde) som økte utnyttelsen ytterligere.

Iht formannskapsbehandling ble Åmotåsen markedsført med et tilstrekkelig utviklingspotensial på et strategisk riktig tidspunkt. Kommunen oppnådde en prisøkning på 230 prosent for tomten som følge av gode salgskriterier og godt salgsarbeid.

Utnyttelsen i vårt planforslag ligger under sentrale vedtak, og er mer åpen enn andre planer. Krav til felles uteoppholdsarealer er overoppfylt. I tillegg gis god tilgang for alle til omkringliggende felles tur- og naturområder.

Når det gjelder naboeiendommene til familien Østmo, ønsket ikke familien å videreføre detaljreguleringsarbeidet, fordi rådmannen i planprosessen stilte flere begrensende krav – i strid med gjeldende regulering. Dette medførte for lav lønnsomhet og for stor risiko for den eiendommen.

Vi har i planarbeidet flere ganger varslet kommunens ledelse (iht. kjøpekontraktens rammer) om mulige uklarheter. Men vi har hver gang blitt forsikret om at den planen vi har utarbeidet er svært bra, og at den med få justeringer er klar for vedtak og høringsrunder. Plutselig og uventet tok saken, etter bygningsrådets behandling og vedtak i september, en annen vending.

Etter vårt syn har Asker så langt gått glipp av et fint prosjekt med bl.a. 68 flotte leiligheter til førstegangskjøpere. Uklarheter, saksbehandlingsfeil og feil kommunal veiledning har medført store forsinkelser.

I seneste tids hendelser har vi bedt om avklaringer fra kommunen. Vi får håpe at kommunen snart kontakter oss slik at vi får ryddet opp i alle disse misforståelsene og får satt i gang byggeprosjektet ganske raskt.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.