Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Uønsket massetransport

I flere år har det vært jobbet for å utvide pukkverket til Franzefoss på Steinskogen ved Bærums Verk. – La oss slippe sterk økende trafikk til og fra Steinskogen på småveier gjennom tett befolkede områder. Gjør en ny og grundig vurdering av alternativene, skriver innsenderen.

I flere år har det vært jobbet for å utvide pukkverket til Franzefoss på Steinskogen ved Bærums Verk. – La oss slippe sterk økende trafikk til og fra Steinskogen på småveier gjennom tett befolkede områder. Gjør en ny og grundig vurdering av alternativene, skriver innsenderen.

Foto: Knut Bjerke

I Budstikka lørdag 23. oktober står en artikkel om at steinbruddet på Franzefoss kan bli løsningen for å bli kvitt 700.000 lastebillass med stein fra de store samferdselsprosjektene Fornebubane, ny E18, ny E16, Ringeriksbanen, Oslo vanntunnel og nytt renseanlegg på Vestmarka.

Jeg håper virkelig ikke at man ender opp med å sende trailerlassene gjennom tettbygde strøk og allerede tungt trafikkerte boområder på begge sider av Steinskogen.

Flere av anleggene er allerede igangsatt, og det har versert flere mulige løsninger for å ta imot disse massene. Manglende besluttsomhet har resultert i at mye av disse massene nå fraktes lange avstander.

Selv om avstanden til Franzefoss fra flere av disse anleggene er kortere enn til stedene dette fraktes i dag, vil en slik løsning by på mange andre problemer som jeg ikke kan se fremkommer i nevnte forslag.

For å komme til Franzefoss vil disse lastebilene måtte kjøre på mindre veier gjennom mer eller mindre tettbygde strøk enten de kommer gjennom Østre Bærum og opp til Steinskogen eller de kommer gjennom Vestre Bærum.

Hva dette vil medføre av belastninger som økt trafikk, økt støy, økt forurensning og dårligere fremkommelighet på disse mindre veiene, står det lite om.

Vi bor langs Gamle Ringeriksvei på Bærums Verk og har de siste par årene erfart en sterkt økende trafikk av store kjøretøy opp og ned fra Steinskogen. Denne trafikken starter tidlig om morgenen og holder på til langt på kveld, også tidvis i helgene.

Allerede i dag er rundkjøringen ved Triangelen en flaskehals. Om morgenen er det nesten stillestående kø fra Bryn og fra Lommedalen gjennom trafikknutepunktet på Triangelen og mot Steinskogen og tilsvarende motsatt vei på ettermiddagen.

Hvordan dette vil bli med tre ganger så mange lastebillass kan vel de fleste tenke seg. Og hva vil skje når det blir vinter med vanskelige kjøreforhold og med busser og biler som står fast og så videre?

Da vil man kunne oppleve full blokade av veien med de følgene dette kan få for lokalbefolkningen som må benytte denne veien.

I debatten som har gått, ser vi at det er aktører som har søkt om etablering av anlegg for mottak og bearbeiding av steinmasser øverst i Skuidalen.

Denne plasseringen ligger da kun et steinkast fra området hvor arbeidet med ny E16 er i gang. En slik plassering må jo være et vesentlig bedre alternativ enn det de peker på med Steinskogen.

Transport fra anleggene på Fornebubanen, ny E18, nytt renseanlegg på Vestmarka og selvfølgelig ny E16 ville da kunne forkortes betydelig, og man kunne benytte firefeltsvei stort sett hele veien uten å måtte belaste småveier gjennom tett befolkede områder.

Meg bekjent er dette forslaget forkastet uten at jeg har oppfattet motargumenter som kan vektes tyngre enn de som reiser seg rundt Bærums Verk og Bekkestua om massene skal fraktes på småveiene våre.

La oss slippe sterk økende trafikk til og fra Steinskogen på småveier gjennom tett befolkede områder. Gjør en ny og grundig vurdering av alternativene.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.