Dette er Budstikkas lederartikkel mandag 9. mai 2016.

I hvert fall i Akershus. Vi vil tro også på landsbasis. Det viser en undersøkelse som er gjort av Akershus fylkeskommune.

I aldersgruppen 6–19 år er organisasjonsprosenten i Asker på hele 111,7 prosent, mens den i Bærum følger hakk i hæl med 109,9 prosent. Gjerdrum kommer på tredjeplass med 101,8 prosent. Tallene viser med andre ord at mange ungdommer er engasjert i flere idrettslag.

Les også: Asker og Bærums unge er de mest idrettsaktive i fylket

Les også: Asker Skiklubb vil beholde de unge

Les også: – Dette må norsk idrett ta tak i

Kanskje er ikke tallene så uventede? I en årrekke har begge kommuner lagt til rette for at barn og unge skal få drive idrett. Tilbudet er blitt mangfoldig. I Bærum er 48 forskjellige særforbund, tilknyttet Norges Idrettsforbund (NIF), representert. Asker er ikke stort dårligere, der er det 39 idretter som er tilknyttet NIF. Samtidig vet vi at det er få steder treningsstudioer ligger så tett og har så mange medlemmer som nettopp i vårt distrikt.

Det er mange parter som skaper dette høye aktivitetsnivået. Kommunene har vært gode tilretteleggere, idrettslagene – bygget rundt en stor grad av frivillighet – har utviklet et omfattende tilbud, ressurssterke foreldre ser verdien av at egne barn både møter idretten og miljøet der – og selvsagt er det de unge selv. I sum blir dette en blodpumpe i alle lokalmiljøer i Asker og Bærum.

I denne runddansen er det bare vinnere. Og på lang sikt vinner også folkehelsen. For selv om de fleste etter hvert forsvinner fra den organiserte idretten, setter den spor. I form av en interesse som ofte varer livet ut – og som storforbrukere av naturen. Marka, fjorden, fjellet.

Idrettsrådene i Asker og Bærum er motor for utviklingen og er derfor de som fortjener ros for de flotte tallene som ble presentert forleden. Både Kåre Møllerhagen, nyvalgt leder i Asker Idrettsråd, og Eystein Weltzien, som er mangeårig daglig leder av Bærum Idrettsråd, fortjener godord for den måten de taler idrettens sak på – og for måten de engasjerer nesten all ungdom i begge kommuner.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Weltzien forklarer den høye organisasjonsprosenten på følgende måte: «Vi er en veldig aktiv befolkning, og det henger ofte sammen med et høyt utdannelsesnivå. Det er også kultur og tradisjon for idrett i Bærum». Hans styreleder Øivind Gladsø legger til: «Nærhet til anlegg er en viktig faktor for aktivitet.»

Begge har selvfølgelig rett, men vi vil likevel legge til at frivilligheten er en vesentlig faktor for det skyhøye aktivitetsnivået. Uten uegennyttige enkeltpersoner som brenner for klubb og ungdom, hadde neppe Asker og Bærum toppet statistikken.

Dette er Budstikkas lederartikkel mandag 9. mai 2016.