Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Udemokratisk prosess fra Statens vegvesen

Heidi Sorknes fra Asker Høyre. 

FOTO: KARL BRAANAAS

Kommunen holdes som gissel for fremdriften av ny E134.. Formannskapet i Asker behandlet i sitt siste møte før sommeren sak om bompengefinansiering av byggetrinn to av E134 Oslofjordforbindelsen, med tunnelløp to under Oslofjorden og fire felts vei fra E6 til Måna.

Det har hele tiden vært forutsatt at byggetrinn to delvis skulle finansieres med bompenger. Reguleringsplanen for denne utbyggingen ble vedtatt av Frogn og Hurum kommuner allerede i 2015. Statens vegvesen har hatt lang tid på seg til å fremme sak i de samme kommunene for å få lokalpolitisk tilslutning til finansieringsplanen, med forslag til plassering av bomring og passeringstakster.

Likevel kommer Statens vegvesen så sent på banen med sitt forslag og faktagrunnlag at kommunene er tvunget til å ta stilling til forslaget i aller siste politiske møte før sommerferien, med beskjed om at dersom innstillingen som foreslått fra Statens vegvesen ikke vedtas, vil hele prosjektet bli forsinket.

Hva slags demokratisk prosess er dette? Beskjeden er «take it or leave it». Enten vedtar dere det Statens vegvesen foreslår eller så blir det store forsinkelser i prosjektet.

Å fremme en slik sak til lokalpolitisk behandling oppleves som et skinndemokrati og kommunen holdes som gissel for fremdrift i prosessen uten reell mulighet for påvirkning. Statens vegvesen har hatt god tid til å fremme saken til kommunalpolitisk behandling som en høring mye tidligere. Da kunne kommunene ha kommet med sine innspill til det faglige grunnlaget og anbefalingene i en høringsrunde før endelig innstilling og behandling.

Det faglige faktagrunnlaget fra Statens vegvesen som følger med saken mangler vesentlige vurderinger. En vurdering av etablering av en bomstasjon nr. 2 mellom Måna og E6 er ikke beskrevet eller redegjort for i utredningen. Det faglige grunnlaget stadfester at nytteprinsippet og hensyn til brukerne legges til grunn når man skal plassere bomstasjoner, dvs. at de som har nytte av prosjektet skal være med å betale, tilsvarende skal de som betaler ha nytte av prosjektet.

Dette er ikke fulgt opp i Statens vegvesen sin innstilling i saken, der kun brukerne av Oslofjordtunnelen skal være med på betale for hele oppgraderingen av veistrekket fra Verpen til E6 der 10 av 14 km vei er i Frogn. I tillegg finansierer prosjektet utbygging av gang- og sykkelvei langs Fv 1390 mellom Ottarsrud og Huseby i Frogn.

Fordeling av finansiering av veistrekninger fordelt på flere bomringer i et veiprosjekt har fungert veldig bra i flere andre veiprosjekter på Østlandet. Statens vegvesen bes om å gå en vurderingsrunde til på dette også for dette prosjektet. Ikke minst må Statens vegvesen sørge for at kommunene har en reell innflytelse på endelig løsning i slike prosjekter og ikke bare skyve dem foran seg som sandpåstrøingsorganer uten reell påvirkningsmulighet.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.