Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Uakseptabelt mobberesultat

– Mobbing er et problem som alle, i mange år og på ulike plan, har uttrykt bekymring for. Nå er tiden overmoden for å ta et krafttak i Viken, skriver innsenderen.

– Mobbing er et problem som alle, i mange år og på ulike plan, har uttrykt bekymring for. Nå er tiden overmoden for å ta et krafttak i Viken, skriver innsenderen.

ILLUSTRASJONSFOTO: ULF HANSEN

Tilstandsrapporten for de videregående skolene i Viken for 2020 avdekker at mange skoler har klasser med helt uakseptable mobbetall. Rapporten skal nå opp til behandling i fylkestinget.

Jeg er glad for at Høyre fikk med seg en enstemmig komité i forslaget om å gjøre noe med den kritiske mobbesituasjonen straks. Fylkesrådet fikk klar marsjordre gjennom følgende vedtak:

Fylkesrådet bes om, i samarbeid med skoler med høye mobbetall, å iverksette tiltak for å redusere mobbingen. 

Jeg regner med at fylkestinget vil stadfeste vedtaket.

I elevundersøkelsen i Viken er mobbing definert slik: «Med mobbing mener vi gjentatte negative handlinger fra en eller flere sammen, mot en elev som kan ha vansker med å forsvare seg. Mobbing kan være å kalle en annen stygge ting og erte, holde en annen utenfor, baksnakke eller slå, dytte eller holde fast.» 

For at en elev skal regnes som mobbet, må han eller hun ha svart at de blir mobbet to eller tre ganger i måneden, omtrent én gang i uken eller flere ganger i uken. 

Mange skoler gjør en stor innsats og oppnår gode resultater i arbeidet mot mobbing og for et godt skolemiljø. Andre skoler jobber også aktivt mot mobbing, men undersøkelsen viser at enkelte klasser har problemer – til dels store problemer. Arbeidet mot mobbing må bli mer målrettet der utfordringene er størst.

Mobbing er et problem som alle, i mange år og på ulike plan, har uttrykt bekymring for. Nå er tiden overmoden for å ta et krafttak i Viken, spesielt der hvor problemet er størst. 

– Mange skoler i Viken har klasser med blodrøde tall, skriver fylkestingsrepresentant Tore Opdal Hansen (H).

– Mange skoler i Viken har klasser med blodrøde tall, skriver fylkestingsrepresentant Tore Opdal Hansen (H).

FOTO: PRIVAT

Verdiene som skolene, trinnene og klassene måles på går på en skala fra 0 til 6,79 prosent. Over 6,8 er røde tall. Det er mange skoler i Viken som har klasser med blodrøde tall, og enkelte skoler har klasser hvor 20 prosent har opplevd mobbing det siste året. 

Det går ellers frem av tilstandsrapporten at det er stor variasjon i mobbing også på tvers av tilbudet ved den enkelte skole. Den mobbingen som avdekkes, er ikke akseptabel for oss som skoleeiere. Det er heller ikke akseptabelt for elever, lærere og ledelsen ved skolene. Bak prosentene finnes det elever som har en helt uakseptabel skolehverdag. Derfor må det tas tak i straks.

Det er alvorlig når mobbing avdekkes og i det omfanget vi ser. Det er særlig alvorlig etter innskjerpingen i lovgivningen omkring ansvar og oppfølging. 

Høyre finner det særlig alvorlig at det er så mye mobbing fra voksne overfor elever og lærlinger. Det krever spesiell oppmerksomhet. Vi i Høyre ser frem til økt innsats mot mobbing fra fylkesrådets side. Det fortjener elevene i Viken.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.