Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Trygghetspakken må være tilgjengelig for alle i Bærum

– At sikkerheten en tjeneste som Trygghetspakken gir, er viktig for individet, er åpenbart. Det er også grunn til å peke på den samfunnsøkonomiske siden av Trygghetspakken, skriver innsenderen. Her en trygghetsalarm.

– At sikkerheten en tjeneste som Trygghetspakken gir, er viktig for individet, er åpenbart. Det er også grunn til å peke på den samfunnsøkonomiske siden av Trygghetspakken, skriver innsenderen. Her en trygghetsalarm.

Foto: TRINE JØDAL

Økningen av betaling for Trygghetspakken til selvkost ble behandlet av politikerne i Bærum i forbindelse med behandlingen av handlingsprogrammet sist høst. 

Reaksjonen fra brukerne har vært så kraftig at økningen er satt på hold mens det foretas en gjennomgang for «å kvalitetssikre både kostnadsbildet og beregningen av den nye selvkostprisen».

I politisk behandling av handlingsprogram 2021–24 fremmet MDG forslag om at økningen skulle skje gradvis over de neste fire årene. En gradvis økning ville vært mer skånsom for alle innbyggere, uansett personlig økonomi. 

Dette fikk vi dessverre ikke gjennomslag for. 

MDGs forslag bør nå tas opp på nytt. Selv innbyggere med robust privatøkonomi som tåler å betale selvkost for Trygghetspakken, bør gis økonomisk forutsigbarhet ved å kunne tilpasse seg økte faste utgifter gradvis.

I behandlingen av handlingsprogram 2021–24 i hovedutvalg for bistand og omsorg fikk MDG imidlertid enstemmig tilslutning til et annet forslag angående prisøkningen. Forslaget lød slik: 

«Kommunedirektøren informerer om økonomiske støtteordninger sammen med informasjon om prisøkningene på Trygghetspakken, slik at Trygghetspakken er tilgjengelig for alle innbyggere uavhengig av privatøkonomi.»

Av informasjonen som er sendt ut til brukerne av Trygghetspakken 7. januar kommer det frem at personer med inntekt under 2,5 G (drøye 250.000 kroner) blir fritatt fra egenbetalingen. 

Line Norman Jernæs er MDGs representant i hovedutvalg for bistand og omsorg i Bærum.

Line Norman Jernæs er MDGs representant i hovedutvalg for bistand og omsorg i Bærum.

FOTO: PRIVAT

Av informasjonsbrevet fremkommer det at Bærum kommune innhenter opplysninger om økonomi og fatter nytt vedtak for de husstandene som kvalifiserer for fritak. Jeg vil anta at de som kvalifiserer for fritak, setter pris på at de ikke trenger å foreta seg noe for å fritas. 

Det hadde kanskje vært enda bedre om vurderingen var gjort før brevet ble sendt ut? Slik at de som fritas, kun fikk informasjon om det, og ikke prisøkningen. For en person med årlig brutto inntekt under 250.000 kroner vil jeg tro starten på brevet om prisøkning er ganske skremmende, selv om det ender med fritak.

At sikkerheten en tjeneste som Trygghetspakken gir, er viktig for individet, er åpenbart. Basalt brannvern i hjemmet og mulighet til å påkalle hjelp ved akutte situasjoner vil alle ønske for oss selv og våre kjære når vi er hjelpetrengende. 

Det er også grunn til å peke på den samfunnsøkonomiske siden av Trygghetspakken. Å forebygge uheldige materielle og helsemessige konsekvenser som følge av brann og skade er gunstig for kommuneøkonomien vår.

Det vil derfor komme hele Bærums-samfunnet til gode om terskelen på 2,5 G heves. Intensjonen bak MDGs forslag er tydelig: 

«Trygghetspakken skal være tilgjengelig for alle innbyggere uavhengig av privatøkonomi».

Terskel for fritak for egenbetaling bør heves til minst 3G. Da vil Trygghetspakken reelt sett være tilgjengelig for flere innbyggere i Bærum som trenger den. Ingen skal trenge å velge mellom brannsikkerhet og smør på brødet.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.