Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Trygger folk og kommuner

– Statsforvalteren er regjeringens forlengede arm i Oslo og Viken. En av våre viktigste oppgaver er å være et bindeledd mellom stat og kommuner, skriver Valgerd Svarstad Haugland. Her under en befaring i Asker i 2019.

– Statsforvalteren er regjeringens forlengede arm i Oslo og Viken. En av våre viktigste oppgaver er å være et bindeledd mellom stat og kommuner, skriver Valgerd Svarstad Haugland. Her under en befaring i Asker i 2019.

Foto: KARL BRAANAAS

1. januar 2021 ble tittelen fylkesmann historie.

Regjeringen har gitt mine kolleger og meg en kjønnsnøytral tittel og har samtidig benyttet anledningen til å gi oss en tittel som sier noe om hvem vi er og hva vi gjør. 

Jeg er godt fornøyd med den nye tittelen, både fordi jeg faktisk ikke er mann og fordi den viser at jeg utfører oppgaver på vegne av staten. 

Navnebyttet gir meg anledning til å fortelle litt om våre oppgaver. Statsforvalteren er regjeringens forlengede arm i Oslo og Viken. Embetet er en stor arbeidsplass med rundt 500 ansatte som jobber med mange ulike fagområder.

En av våre viktigste oppgaver er å være et bindeledd mellom stat og kommuner; vi bidrar til at statlig politikk blir gjennomført, og vi er en lyttepost som fanger opp utfordringer og ønsker hos kommunene og formidler disse videre oppover. 

En annen viktig oppgave er å ivareta innbyggernes rettssikkerhet, blant annet ved å være klageinstans på ulike områder. 

En viktig oppgave er å ivareta innbyggernes rettssikkerhet, blant annet ved å være klageinstans på ulike områder. 

En tredje oppgave jeg vil nevne, er samordning mellom kommunene, for eksempel når det gjelder planer og infrastruktur og beredskap.

Kommunene gjennomfører mye av den statlige politikken, og de leverer sentrale tjenester som barnehage, skole og eldreomsorg. Vi er opptatt av at de skal lykkes. Derfor er vi tett på når kommunene legger planer for fremtiden, for å sikre at planene tar hensyn til nasjonale interesser.

Som nevnt, er vi klageinstans på en rekke områder. Blant annet kan barn som opplever at de ikke har det trygt og godt på skolen, klage til oss. Det kan også pasienter eller pårørende som opplever uforsvarlige helsetjenester eller de som opplever at kommunale vedtak i plan- og byggesaker ikke er i samsvar med regelverket.

Jeg har ikke plass til å nevne hele spekteret av våre oppgaver her, men siden vi er inne i en helt spesiell tid, må jeg trekke frem beredskapsansvaret. Tidlig i mars 2020 satte vi krisestab og kriseledelse for å håndtere koronasituasjonen. Vi har en viktig rolle som mellomledd mellom statlige etater og kommunene i en krisesituasjon. Og selv er jeg leder for fylkesberedskapsrådet.

Vår krisestab mottar ukentlige rapporter fra alle våre 52 kommuner der de informerer om status når det gjelder smitte, personell, utstyr og så videre. Jeg er imponert over hvordan våre kommuner håndterer situasjonen, men jeg er også imponert og stolt over hvordan vår egen krisestab takler å stå i denne krevende rollen i måned etter måned.

Oslo og Viken er det området i landet som er hardest rammet. Vi er dessuten det fylkesmannsembetet som har flest kommuner og flest innbyggere. Når vi nå går inn i 2021, ser vi lys i tunnelen. Vaksiner skal distribueres og vaksinering skal gjennomføres i kommunene. Vi har en rolle med å koordinere og følge opp at kommunene har gode planer for vaksinering.

Jeg er optimistisk for 2021, både når det gjelder å begrense pandemien og å utføre jobben som statsforvalter. Trolig blir det større mulighet til å reise ut til våre 52 kommuner og treffe innbyggerne og folkevalgte. Det har vært noe av det beste med jobben som fylkesmann, og det vil det fortsatt være i jobben som statsforvalter.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.