Dette underbygges ved statistikk fra siste tiår som viser at 7 dødsulykker og 173 personskader i Asker og Bærum er skjedd i fotgjengerfelt.

Les også: Vegvesenet: – Fotgjengerfelt med striper skaper falsk trygghet

Les også: Tenker nytt for å sikre fotgjengere

Årsakene er angitt som fotgjengere som «buser ut» i fotgjengerfeltet og «uoppmerksomme sjåfører».

Jeg savner til sammenligning statistikk over antall drepte og skadde fotgjengere i ulykker utenfor fotgjengerfelt, men av totalt 17 dødsulykker og 2.166 skadde i samme periode må de nødvendigvis utgjøres av de resterende 10 drepte og 1.993 skadde som også omfatter syklister, bilister og andre veifarende involvert i andre slags trafikkulykker.

Det ligger i kortene at det er relativt få ulykker med fotgjengere i veibanen utenfor fotgjengerfeltene.

Helt sikkert er det at man ved å fjerne fotgjengerfeltene også vil få bukt med antall ulykker i fotgjengerfelt.

Men det virker tvilsomt å trekke en slutning at det er tryggere å krysse veien utenfor fotgjengerfeltene slik det altså legges opp til.

Formålet må vel være å få det totale antall ulykker redusert med virkemidler som påvirker årsakene.

Å fjerne fotgjengerfelt som virkemiddel for å bøte på «uoppmerksomme» sjåfører er like logisk som å øke fartsgrensen der biler kjører for fort, og bedrer neppe bilistenes oppmerksomhet.

Fotgjengerne må som før fremdeles krysse veien og vil nok fremdeles som før ta noen sjanser i trafikken for å rekke bussen, T-banen, barnehage, skole og arbeid.

Vegvesenet vil erstatte fotgjengerfelt med «tilrettelagt krysningspunkt» der bilene ikke har vikeplikt for fotgjengere.

Tanken er vel at fotgjengerne venter tålmodig på at en vennlig bilist stopper for å slippe dem over.

Før det skjer med dagens trafikkholdning i rushtiden er både buss og T-bane gått og skoleklokka ringt for lengst.

Tiltaket bidrar til å fremme bilismen og samtidig hindre fotgjengere i å komme frem i en tid hvor vi ellers tutes ørene fulle av at flere må la bilen stå og bruke kollektivtransport.

En del av dette bildet er å komme frem til kollektivmiddelet tidsnok og skadefritt.

Gi oss løsninger som fremmer fotgjengerne.

Etter veitrafikkloven plikter sjåfører å være oppmerksomme og avpasse farten slik at de kan stoppe for «hindringer», være seg folk, fe, bikkjer rådyr, elg, unger og barnevogner som mer eller mindre plutselig kommer ut i veibanen i eller utenfor fotgjengerfelt.

Virkemiddelet må ta sikte på å forbedre oppmerksomheten til sjåføren.

At folk «buser ut» i fotgjengerfelt kan også gjøres noe med.

Mange tror nok feilaktig at bilens plikt til å stanse ved fotgjengerfelt gir en «rettighet» til kryssing av veien.

I trafikken finnes ingen rettigheter. Bare plikter.

Så i tillegg til holdningsarbeid går det an å anrette sperrer ved fotgjengerfeltene som effektivt hindrer både gående og syklende i å «buse ut».

Eller hva med å innføre vikeplikt for fotgjengere som viser tegn på at de vil over veien, uansett fotgjengerfelt, «tilrettelagt krysningspunkt» og ellers. For naivt å tro på, men det må nevnes.

Sikre i sin tro vil sikkert Vegvesenet gjennomføre tiltaket. Det skal bli spennende å se utviklingen i den totale ulykkesstatistikken når fotgjengerfeltene har vært borte noen år.

Forhåpentlig kan vi se holdningsendring og økt oppmerksomhet blant bilførere som stanser og slipper ventende fotgjengere over veien.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

For min skyld er jeg glad barna er ferdig på grunnskolen, og håper jeg selv er beinfør nok lenge enda. Alternativt kan jeg ta bilen.