Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Trafikkfarlig vei

Tor Helge Lyngstøl (fra venstre), Ivar Leren og Kjell Stenstadvold fortalte i Budstikka 11. februar om sin bekymring for trafikksikkerheten i Hamang terrasse.

Tor Helge Lyngstøl (fra venstre), Ivar Leren og Kjell Stenstadvold fortalte i Budstikka 11. februar om sin bekymring for trafikksikkerheten i Hamang terrasse. 

Foto: TRINE JØDAL

Det er feil å henvise folk i Hamang terrasse til en farlig vei gjennom et anleggsområde når det finnes bedre mulighet.

I Budstikka 11. februar er det et oppslag om at beboere i Hamang terrasse har et sterkt ønske om en trafikksikker adkomst. 

Jeg blir trist og lei meg når jeg leser hva representanter med ansvar for samferdsel i Viken fylke og Bærum kommune sier om saken.

Bærum gikk i sin tid med på at Statens vegvesen kunne legge om veien vår på grunn av arbeidet med ny E16. Det var en forutsetning at veien skulle bli som før når E16-arbeidet var ferdig. Nå kan ikke veien legges tilbake slik den var på grunn av at kommunen gjennom konsesjonsprosessen for Statnetts nye transformatorstasjon fikk gjennomslag for at stasjonen skulle bygges på sørsiden av Ringeriksveien og ikke nord for den slik Statnett primært ønsket.

Representanten fra trafikk- og miljøseksjonen i Viken fylkeskommune svarer Budstikka at det ikke er vanskelig å forstå beboernes synspunkt, men i samme åndedrag sier han at «Ringeriksveien har en annen funksjon», at Hamang terrasse er en kommunal vei og at det derfor er Bærum kommune som må løse problemet. 

Kommunens er innstilt på at veien skal tilbakeføres så langt det lar seg gjøre og at veien skal opparbeides i henhold til gjeldende veinormaler.

Hva betyr disse uttalelsene på det praktiske planet? Skal vi måtte lide med en trafikkfarlig adkomst og en ettfelts, lysregulert vei gjennom et anleggsområde i årevis?

Viken kan løse problemet gjennom å slippe oss inn på Ringeriksveien slik at vi slipper å kjøre den vanskelige veien, men de peker på kommunen som igjen er i en låst situasjon på grunn av Statnetts nybygg.

Når nye E16 er bygget, så vil bruken av den tidligere E16 ved Hamang terrasse – Ringeriksveien – åpenbart bli annerledes enn før. Gjennomgangstrafikken vil hovedsakelig gå på nye E16. Ringeriksveien vil bli brukt som lokalvei, selv om den formelt er en fylkesvei. Det bør derfor tilrettelegges for at veien kan brukes effektivt av dem som bor langs den.

Vi som bor i Hamang terrasse, kan ikke, som det antydes fra Viken, henvises til gange og sykkel. Anslagsvis 75 prosent av oss er pensjonister i aldersgruppen 65–90 år som gjerne vil bo hjemme så lenge som mulig. De ytterst få her som sykler til Sandvika, vil uansett ta korteste vei, som er via Bjørnegårdsvingen. Risikoen for at syklende vil ta en omvei gjennom Hamangtunnelen er forsvinnende liten.

Vi lever nå med at den eneste adkomstveien vi har er trafikkfarlig, svingete, bratt, glatt og skummel på grunn av anleggstrafikk. Den har i tillegg fått lysregulering. 

Risikoen ved veien kan enkelt fjernes ved at vi får benytte den nye, ubrukte Ringeriksveien. Dette vil også være fordelaktig for Statnett som dermed slipper å ta hensyn til at det alltid skal være mulig å kjøre gjennom anleggsområdet. Fjerning av biltrafikken til Hamang terrasse i Franzefossveien vil også gi en tryggere gang- og sykkelsti langs Sandvikselva.

Alle parter – statlige, fylkeskommunale, kommunale og private – må nå ta sin del av ansvaret og la oss i Hamang terrasse få en sikker adkomstvei. Vi kan ikke vente til det blir enda verre.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.