Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Trafikken på Fornebu

SNARØYVEIEN: – Kommunedelplan 3 sier i klartekst at man ønsker å bygge om Snarøyveien fra vei til en bygate. Å eie bil på Fornebu blir dermed kun for de bedre stilte, skriver innsenderen.

Innspill. 11.000 boliger på Fornebu vil gi over 60.000 bilturer i døgnet på Snarøyveien.

Beskrivelsen av den virkeligheten som kommunedelplan 3 med sine 11.000 boliger medfører for både innbyggere og arbeidstagere på Fornebu finner man klart beskrevet i Norconsults konsekvensanalyse (12.12.2017).

Les også: Spleiselag vil gi fart på Fornebu

«Dersom dagens reisevaner hos bosatte og arbeidstagere på Fornebu videreføres, vil Fornebu ved full utbygging (11.000 boliger) kunne generere opp mot 60 000 bilturer i døgnet, og trafikkmengden på Snarøyveien vil nesten dobles, sammenlignet med dagens situasjon. Dette har ikke dagens veisystem kapasitet til å håndtere».

Grunnen er at «Fornebubanen alene vil trolig ikke gi en tilstrekkelig endring i reisevaner» da Fornebubanen ikke har tilstrekkelig kapasitet til håndtere 11.000 boliger og 30.000-35.000 arbeidsplasser på Fornebu.

For å sette ting i riktig perspektiv påpeker Norconsult at dette er en trafikkmengde som tilsvarer det som går på dagens ring 3 (Smestad–Ullevål–Sinsen–Bryn).

Skulle dette løses på tradisjonell måte–det vil si med trafikk som flyter normalt – « ... innebærer (dette) fire kjørefelt for bil, kollektivfelt og fullstendig planskilte kryss med ramper. Med andre ord en vei som er både bredere og har mer omfattende kryss enn Snarøyveien har i dag. En slik vei vil kreve svært store arealer, som må tas fra andre formål.» (side 19)

Det er opplagt at en slik vei utbygging ikke vil skje. Tvert imot sier kommunedelplan 3 i klartekst at man ønsker å bygge om Snarøyveien fra vei til en bygate.

Norconsults rapport sier derfor i klartekst at Bærum kommune for å unngå et trafikalt kaos må benytte drastiske tvangstiltak for å endre reisemønsteret hvis kommunedelplan 3 gjennomføres.

«Å oppnå en endring i reisevaner på Fornebu, vil kreve tiltak for å øke attraktiviteten til miljøvennlige transportformer, og kraftige restriksjoner på bilbruk. Slike restriksjoner kan dreie seg om bruk av veiprising, reduksjon i veikapasitet, restriktive parkeringsnormer, adskilt parkering fra bolig og parkeringsrestriksjon på arbeidsplasser.» (side 8)

Å eie bil på Fornebu blir dermed kun for de bedre stilte.

For å begrense bilbruken legges det altså bevisst opp til å bygge underdimensjonerte veier og gater som skal gi køer inn og ut av Fornebu og Snarøya tilsvarende det som man i dag for eksempel har i Kirkeveien i Oslo (side 23).

«I tillegg skal det legges opp til flere gang-/sykkelkryssinger i plan, noe som vil gi mindre kapasitet til motorisert trafikk i kryssene, som i dag i stor grad er planskilte.» (side 23)

Bærum kommunes administrasjon synes fortsatt i begrenset grad å ta inn over seg at Fornebu ligger på en halvøy med Norges mest trafikkert vei E18 som nabo, samt at det er stor pågående og planlagt fortetting rett utenfor planområdet som det ikke tas hensyn til i kommunedelplan 3.

Det er skuffende at kommunens administrasjon og politiske ledelse har lagt seg flate for «utbyggeroligarker» som ønsker maksimalt antall boliger for å sikre seg milliardgevinst på fellesskapets bekostning.

Kommunedelplan 3 er det nærmeste vi kan komme en mislykket by- og områdeplanlegging siden 50- og 60-tallet.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Hvis Bærum Høyres kommunestyrerepresentanter stemmer for 11.000 boliger, så bør de huske på at de ikke ble valgt for å overføre milliarder av kroner til Aker, Selvaag, Mohn og Obos ved å bruke tvang mot en fjerdedel av kommunens fremtidige innbyggere.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.