Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Trafikken i og rundt Asker sentrum

UTBYGGINGSOMRÅDE: – Høn-Landås-utbyggingen skal opp til siste gangs behandling i bygningsrådet onsdag 24. oktober. Sammen med Føyka-Elvely-utbyggingen får Asker sentrum rundt nye 2.200 boliger i løpet av noen år, skriver innsenderne.

Samferdsel. Vi står nå foran en stor utbygging av Asker sentrum.

Høn-Landås-utbyggingen skal opp til siste gangs behandling i bygningsrådet onsdag 24. oktober. Sammen med Føyka-Elvely-utbyggingen får Asker sentrum rundt nye 2.200 boliger i løpet av noen år.

Les også: Landås-naboer satte kommuneplansjefen til veggs: – Ikke ta fjordutsikten fra oss

Les også: Naboer til Høn-Landås må leve ti år med uvisshet

Trafikkavvikling er derfor en svært viktig del av dette arbeidet.

Hovedstadsregionen vokser. Befolkningen i Oslo og Akershus har vokst med nærmere 20 prosent de siste ti år.

Trafikken øker også, og offentlig trafikkdata viser at økningen i hovedsak skjer kollektivt. Faktisk har kollektivtrafikken i Oslo og Akershus økt med 50 prosent.

Biltrafikken øker heldigvis ikke tilsvarende, og biltrafikken over Oslos vestre bygrense har i realiteten knapt økt disse årene.

Rundt Asker sentrum har det vært vekst i biltrafikken inn mot E18 på Røykenveien og Drammensveien. På Kirkeveien og i Knud Askers vei i sentrum har det derimot ikke vært vekst de siste ti årene.

Når mesteparten av trafikkveksten inn mot Oslo nå tas med kollektivtransport, er dette i tråd med myndighetenes mål om nullvekst i personbiltrafikken.

Samferdselsmyndighetene har satset milliarder på kollektivtilbudet inn mot Oslo, med nye dobbeltspor for jernbanen, fra øst, vest og sør.

Ny E18 med buss- og sykkelvei som for lengst er lagt inn i Nasjonal transportplan, vil sikre bedre buss- og sykkelfremkommelighet og muliggjør en konsentrert knutepunktutvikling i Asker.

Men bildet er mer nyansert. Økningen i kollektivtrafikken er først og fremst knyttet til jobbreiser, særlig tett inn mot Oslo.

ORDFØRER: Lene Conradi (H).

Jo lenger ut fra Oslo arbeidsreisen starter, jo mindre sannsynlig er det at denne skjer kollektivt nettopp fordi kollektivtilbudet der er begrenset. Mange savner direkte bussforbindelser inn til Asker stasjon.

Derfor har biltrafikken på Røykenveien, Slemmestadveien og Drammensveien også økt det siste tiåret. Heldigvis vedtok Akershus fylkesting nylig igangsetting av et forprosjekt for å bedre busstilbudet til Asker stasjon fra sør.

Skal vi oppnå nullvekstmålet i personbiltrafikk, så har også kommunene et ansvar. Skal vi sikre at persontrafikkveksten ikke gir mer personbiltrafikk, må boliger og arbeidsplasser bygges der kollektivtilbudet finnes.

Beboere og arbeidstagere må oppleve at det er enkelt og naturlig å velge kollektivtilbud fremfor bil. Da må vi bygge boliger nær kollektivtilbudet og knutepunktene, noe som også er fremhevet av både nasjonale, regionale og kommunale politiske myndigheter.

Vi har i dag et svært godt utbygget togtilbud mellom Oslo og Asker, med mer enn ti tog per time, i begge retninger. Ved å bygge konsentrert i og rundt Asker sentrum utnyttes dette togtilbudet.

LEDER: Nina Ekren Holmen (H), leder i Asker bygningsråd.

Satsingen på Føyka-Elvely og Høn-Landås må sees i denne sammenheng. Skulle vi bygget det samme antall boliger lenger vekk fra kollektivtilbudet, vil dette medføre at færre reiser kollektivt, og belastningen på veiene blir tilsvarende større.

Utbyggingen av Føyka-Elvely og Høn-Landås er basert på prinsippene om «grønn mobilitet». Det blir godt tilrettelagt for kollektivtrafikk, sykkel og gange, og begrenset personbilbruk.

På Høn-Landås blir det foreslått rekkefølgebestemmelser som gir kommunestyret mulighet til å holde igjen utbyggingen dersom belastningen på lokalveisystemet rundt sentrum blir for stor.

Disse to store utbyggingsområdene vil bli bygget ut over en periode på 10–15 år. Innen disse områdene er ferdig utbygget, stoler vi på at løftene som er gitt om ny E18 i tunnel under Asker sentrum er på plass.

Da får vi et vesentlig forbedret lokalveisystem, der bussene kjører køfritt inn til bussterminalen, og hvor det er lagt til rette for syklistene på en helt annen måte.

Som politikere har vi selvfølgelig stor oppmerksomhet på trafikkutviklingen inn mot og i Asker sentrum. Vi forstår også at mange trenger å bruke bil til ulike formål i hverdagen sin, det må også planene ta høyde for.

Vi må ivareta fremkommeligheten for alle trafikanter og vil selvsagt overvåke trafikkutviklingen nøye.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Planleggingen av ny Røykenvei inn mot Asker sentrum er allerede i gang, og derfor er det også helt nødvendig å få fortgang i arbeidet med ny E18.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.