Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Trafikken i og rundt Asker sentrum

ASKER SENTRUM: - Asker Stasjon & Omegn vel sammen med nærmiljøet i Asker sentrum – herunder huseierforeninger, sameier og borettslag – har over lang tid forsøkt å rette fokus på den nåværende så vel som den fremtidige trafikkavviklingen i og rundt sentrum, skriver innsenderen.

Allerede i dag er trafikksituasjonen i Asker sentrum et miljø- og trafikksikkerhetsproblem for dagens innbyggere.

Problemene vil ytterligere forverres hvis anleggsarbeidene for nye utbygginger – herunder Høn-Landås – tillates startet uten at det er gjort nødvendige tiltak for å håndtere økt trafikk.

Les også: Trafikken i og rundt Asker sentrum

Asker Stasjon & Omegn vel sammen med nærmiljøet i Asker sentrum – herunder huseierforeninger, sameier og borettslag – har over lang tid forsøkt å rette fokus på den nåværende så vel som den fremtidige trafikkavviklingen i og rundt sentrum.

Vi mener at Asker kommune har et klart og overordnet ansvar for å sørge for anstendig fremkommelighet, trafikal forutsigbarhet og ikke minst også sikkerhet for fotgjengere, syklister, bilister og nyttekjøretøyer, samt utrykningskjøretøyer, som ved akutte situasjoner må uhindret frem.

I mangel av tilgjengelig informasjon fra Asker kommune kan det nevnes at velet for tiden derfor arbeider med en trafikkanalyse for Asker sentrum der de samlede konsekvensene av de viktigste utbyggingsprosjektene i vårt område søkes belyst – både i selve utbyggingsperioden og etter at utbyggingene er ferdigstilt.

Sikkert som klokka slår tolv hver dag har Askers politiske ledelse fast plass på side 3 i vår utmerkede lokalavis Budstikka (finnes bedre i vårt land!?) noen dager i forkant av bygningsrådsmøte/kommunestyremøte når de viktigste saker med store konsekvenser for innbyggerne skal behandles og vedtak fattes – som på lørdag 20. oktober i forbindelse med utbyggingen av Høn-Landås.

Her bekrefter vår ordfører og bygningsrådets leder blant annet at det vil bli foreslått at rekkefølgebestemmelse skal bli fulgt på Høn-Landås.

Det er en selvfølge og et krav fra befolkningen at våre folkevalgte skal vedta rekkefølgebestemmelsene som blant annet utvetydig sørger for at nærmiljøet og ikke minst alle skolebarn blir tatt behørig hensyn til:

Ikke et spadestikk før kulverten under Høn stasjon er på plass og godkjent for inn- og uttransportering av masse og personell fra området!

FAU og trafikkutvalget på Jansløkka skole har vært sitt ansvar bevisst og over lang tid påpekt at man ikke aksepterer store lastebiler og tungtransport på skoleveiene.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Vi setter vår lit til at våre folkevalgte handler i samsvar med disse klare signalene fra velgerne og dermed bidrar til at små som store kan ferdes trygt i Asker også i årene som kommer, samt at vårt sentrum forblir et hyggelig sted å være også mens de mange planlagte utbyggingene pågår.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.