Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Tilstandsrapport for barn og unge

ARTIKKELFORFATTER: Anne Lene W. Hojem (H) er leder i Hovedutvalg barn og unge i Bærum.		FOTO: TRINE JØDAL
ARTIKKELFORFATTER: Anne Lene W. Hojem (H) er leder i Hovedutvalg barn og unge i Bærum. FOTO: TRINE JØDAL

På tampen av nok et barnehage- og skoleår er det tid for oppsummering og refleksjon.

Det står veldig bra til i våre skoler og barnehager, men selv om svært mye er veldig bra, kan det alltid bli bedre.

For at våre barnehager og skoler til enhver tid skal ha muligheten til å tilby våre barn og unge gode, trygge og lærerike dager kreves det et hardt, langsiktig og målrettet innsats.

Politisk kreves det til tider tøffe prioriteringer.

I barnehagene er det høyt fokus på barnas språkutvikling og skape nysgjerrighet for realfag. Likeens systematisk arbeid for tidlig innsats for både barn i risiko og barn med høyt læringspotensial. Psykologisk førstehjelp er en del av det daglige arbeidet, og innsatsen for økt andel minoritetsspråklige barn i barnehage har gitt gode resultat. To nye utdanningsbarnehager gir grobunn for ytterligere utvikling. Arbeidet med å forebygge og avdekke av vold, seksuelle krenkelser og overgrep er igangsatt i både barnehagene og skolene.

Bærumsskolen er på full fart inn i fremtiden med klargjøring for Fagfornyelse og nye læreplaner fra høsten 2020. Arbeidet med vurdering for og av læring, tilrettelegging for dybdelæring, programmering på alle klassetrinn, forsering av fag og en rekke tiltak for å gi barn og unge psykososial ballast som grunnlag for livsmestring. Ny teknologi gir muligheter for lærernes tilrettelegging og elevenes læring på egen digital enhet.

Politiske prioritert er også den målrettede satsingen på kompetanseheving av alle medarbeidere, oppfølging av nyutdannede lærere samt en rekke forsknings- og samarbeidsprosjekt med næringsliv og universitetsmiljø i Oslo og Stavanger.

Praktisk-estiske fag vies også stor oppmerksomhet hos oss, og jeg er glad for at Hundsund ungdomsskole har meldt sin interesse for å «tyvstarte» med det nye valgfaget praktisk håndverksfag allerede fra neste skoleåret.

Forebygging av mobbing både i barnehage og skole har stor prioritet. Ethvert barn som blir mobbet er ett for mye. Det systematiske arbeidet med Tryggkontakter og miljølærere fortsetter derfor med fornyet styrke. Sammen med øvrige medarbeidere i skole og SFO, foreldre og fritidsaktører er det en uttalt nullvisjon.

Nye overgangsordninger mellom barnehage og skole er vedtatt. Det skal tas større hensyn til barnas individuelle behov og egne interesser. Dette krever bedre kjennskap til hvert eneste barn som begynner på skolen, når de begynner.

Les mer på budstikka.no/debatt

Vi har naturligvis forbedringspunkter. Det er gjort en betydelig innsats når det gjelder å få flere barnehagelærere. Men nye krav har ført til at vi har en betydelig utfordring.

Høyre vil sørge for at det blir utdannet flere pedagoger til våre barnehager.

Når vi ser på spesialundervisningen er jeg glad for at vi ser en markant nedgang, på alle trinn. Vi ser også at det er betydelig flere gutter enn jenter sin mottar spesialundervisning, her må det jobbes traust videre.

Alle nye kull med forventningsfulle barn i våre barnehager og elever på skolene våre skal få muligheten til å utvikle sine ferdigheter og nå sine drømmer. Grunnarbeidet ligger hos oss.


Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.