Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Til kamp mot Forskjells-Asker

Bård K. Dahl er 1.-kandidat for Rødt i Asker.

Foto: INGVILD SILSETH

Ingen partier sier at de går inn for større økonomiske forskjeller blant folk. Likevel så har dette skjedd de siste tiårene, uavhengig av hvem som har sittet i regjering. De 30 prosent nederst på lønnsstigen har ikke hatt reallønnsvekst, den nederste 10 prosenten har hatt negativ reallønnsutvikling, mens den øverste 10 prosenten har hatt en til dels formidabel inntektsøkning. 

Generasjonen som vokser opp i dag kan bli den første på over 100 år som får det mindre trygt enn foreldrene sine. Andelen barn som vokser opp i fattigdom øker, mens antallet milliardærer har femdoblet seg på 15 år. Rødt stiller til valg i Asker bl.a. for å bekjempe regjeringas forskjellspolitikk.

Som kommunepolitikere kan vi sørge for økt grunnbemanning i omsorgsyrkene så vi ikke dytter de ansatte ut i sykemeldinger, AAP og uføretrygd. Vi kan stille krav om at de private leverandørene til kommunen om å ha ordnede og faste arbeidsforhold, og vi kan la vær å overlate barnehager og helsetjenester til velferdsprofitørene, som svekker lønns – og pensjonsforhold for allerede lavtlønte. 

Vi kan si nei takk til regjeringens prisøkning på barnehageplasser, og vi kan redusere prisen på SFO. Vi kan endre praksisen som Røyken, Asker og Hurum har hatt med å frata sosialhjelpsmottagere barnetrygden. Det vil ha stor betydning for de rundt 760 barna i de rundt 380 fattigste familiene i Nye Asker. 

Vi vil ha slutt på hjemmelekser i skolen, da det bare forsterker ulikhetene da barna er avhengig av foreldrenes evne og mulighet til å gi hjelp. Alt skolearbeid skal gjøres på skolen i skoletiden, med bistand fra kompetente lærere. 

For oss er det ikke viktig hvor mange boliger som bygges, men hvem det bygges for

Vi ønsker en kraftig løft i kollektivtrafikken. Antall avganger må økes, nye ruter opprettes, og prisen må settes ned, slik at det i hovedsak blir uinteressant å bruke privatbil. Vi ønsker ikke en utbygging av veinettet som fører til økt privatbilisme, og vi er sterke forkjempere for å ta vare på den matjorda vi har. 

Vi erkjenner at vi har enorme oppgaver foran oss for å bedre miljø- og klima, og vi er helt enig i FNs rapport «Global Sustainable Development Report 2019» som konkluderer med at vi trenger et nytt økonomisk system. Vi er enig i at kapitalismens veksttvang ikke er forenelig med å løse utfordringene, i motsetning til de andre partiene om påberoper seg en grønn politikk. 

For oss er det ikke viktig hvor mange boliger som bygges, men hvem det bygges for. Utbyggerne har fått for stor makt med tanke på hva som bygges, og kommunen må i større grad selv sørge for detaljene når nye boligprosjekter planlegges. Ved større utbygginger så må det være et krav om at halvparten av boligene skal legges utenfor markedet, i en tredje boligsektor. Dette vil sørge for billigere boliger, den lave prisen blir igjen i boligen når borettslaget har gjenkjøpsplikt, og vi sørger for å bygge boliger for yrkesgrupper kommunen trenger for å ha fagfolk i velferdskommunen. 

Vi stiller til valg for å redusere forskjellene, fordele makta og å gi folk flest mer innflytelse på egne liv. Godt valg.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.