Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Tiden er moden for å gjøre nynorsk valgfritt i Asker

Tove Eggen mener nynorsk må være valgfritt.

FOTO: PRIVAT

Vi lever i en globalisert verden og det er derfor viktigere at elevene bruker ressursene sine på å bli gode i engelsk og andre fremmedspråk. Disse språkene åpner dørene til resten av verden og gir et solid dykk i andre språk og kulturer som er helt nødvendig i dagens multikulturelle samfunn.

Sidemålet blir for også mange elever en ekstra belastning. Det gjelder både på ungdomsskolen og på den videregående skolen. På ungdomsskolen er det fortsatt slik at de elevene som blir trukket ut i norsk må ha to skriftlige eksamener. En i bokmål og en i nynorsk. Dette er en unødvendig byrde.

Forsøk med en felles norskkarakter i Oslo-skolene 2004–2007 viste en positiv effekt på eksamens- og standpunktkarakterene i hovedmålet. Evalueringen viste også at forsøket løftet de svake og elevene i midtsjiktet.

Og det er ikke lenger slik at man trenger å svare på henvendelser på nynorsk når man jobber i det offentlige, uansett hvilken kommune man bor i. Dermed faller det største argumentet for obligatorisk vurdering i nynorsk bort.

Allerede nå er det en stor andel av elevene som får fritak for nynorskvurdering. Innvandrerbarn, elever med dysleksi og andre utfordringer og elever som har gått på internasjonal skole eller tatt deler av grunnskoleopplæringen sin i utlandet. Disse kan naturligvis ikke utelukkes fra jobber i det offentlige.

Nynorsk: Et fremmedspråk som alle andre

Nynorsken vil naturligvis fortsatt bli ivaretatt gjennom tekstlesing, kulturformidling og arbeid med språkforståelsen. Forskjellen i undervisningen vil være at skrivetreningen blir konsentrert om hovedmålet og at man slipper å få egen standpunkt og eksamenskarakter i sidemål.

Flere kommuner har søkt Utdanningsdirektoratet om å få gjøre forsøk med valgfri vurdering i nynorsk. Men de har fått avslag. Hovedbegrunnelsen er at det er i strid med opplæringsloven som viser til at det er vedtatt norsk språkpolitikk at det skal være likestilling mellom bokmål og nynorsk. Dette er litt underlig. Her begrunner man altså et fritak for nynorsk vurdering med at det er i strid med likestillingsprinsippet mellom de to målformene. Altså det er rent språkpolitiske hensyn som er viktig og ikke hensynet til eleven. Men likestilling handler da ikke om at alle elevene skal kunne alt. Likestilling handler om friheten til å velge det ene fremfor det andre av to likestilte språk.

Valgfri vurdering i nynorsk bør innføres i Asker-skolene, fordi det er det beste for elevene. De må bruke ressursene sine til å bli gode i sitt hovedmål, de må bruke ressursene sine til å skaffe seg den kompetansen som er nødvendig for å håndtere et stadig mer internasjonalt og kompetansekrevende samfunn.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.