Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Tid for glede og samhold

– Når vaksinene muliggjør en åpning av samfunnet høsten 2021, ønsker vi at det planlegges for markeringer i Asker, skriver (fra venstre) hovedutvalgslederne Cecilie Lindgren og Kari Sofie Bjørnsen og ordfører Lene Conradi, alle fra Asker Høyre.

– Når vaksinene muliggjør en åpning av samfunnet høsten 2021, ønsker vi at det planlegges for markeringer i Asker, skriver (fra venstre) hovedutvalgslederne Cecilie Lindgren og Kari Sofie Bjørnsen og ordfører Lene Conradi, alle fra Asker Høyre.

FOTO: PRIVAT

Når samfunnet gjenåpnes og vi nærmer oss slutten på pandemien, trenger vi følelsen av samhørighet og fellesskap.

Vi håper at lag og foreninger i kommunen vår vil bli med på å markere at vi igjen kan være sammen. 

Vi vet at mange allerede er i gang med å planlegge for dette og vil gjerne se på muligheter for at kommunen kan bidra på ulike måter. Også gjennom økonomiske insentiver.

12. mars 2020 stengte Norge ned, og Asker og landet for øvrig har hatt meget inngripende tiltak for å forhindre spredning av pandemien. Dette har preget samfunnet og hvordan vi lever våre liv i stor grad. Sosial nedstengning har store konsekvenser for næringsliv, offentlig sektor, frivilligheten og enkeltmenneskene.

I denne perioden har det vært utført en stor dugnadsinnsats av innbyggerne, av frivilligheten, næringslivet og kommunens ansatte. Vi har alle sett frem til å leve våre liv på vanlige måter igjen og komme tilbake til livet slik vi kjenner det. 

Når vaksinene muliggjør en åpning av samfunnet høsten 2021, ønsker vi at det planlegges for markeringer i Asker fordi vi tror vi trenger fellesskap, å anerkjenne den store innsatsen – og ikke minst å se hverandre.

Med markeringer mener vi fest eller sammenkomster hvor mennesker møtes og som bidrar til glede og sosial kontakt. 

På denne bakgrunn vil vi fremme en oversendelse til behandlingen av 1. tertial som viser til den enorme innsatsen alle våre ansatte har lagt ned gjennom dette året. 

Mange har påtatt seg nye oppgaver på grunn av pandemien, mange har utført ekstra oppgaver. Arbeidsbelastningen for veldig mange har vært stor over lang tid. Som arbeidsgivere setter vi stor pris på arbeidet som har blitt utført, og ønsker at det skal avsettes midler til markeringer for de ansatte i Asker kommune.

Med markeringer mener vi fest eller sammenkomster hvor mennesker møtes og som bidrar til glede og sosial kontakt.

Også frivilligheten under pandemien har stilt opp, vært omstillingsdyktig, skapt aktivitet i lokalsamfunnet i hele Asker. Frivilligheten har under raske endringer i regler og anbefalinger tatt vare på blant annet barn og unge. 

Vi vet at det har vært tøft, og en hel del aktiviteter har tidvis vært stilt i bero som følge av restriksjonene. Vi vet også at frivilligheten innenfor helse er av avgjørende betydning for mange og er et satsingsområde for Asker kommune.

Nå går veien videre, og vi tror markeringer rundt om i Asker vil være med på å skape glede og fellesskap. Også her ønsker vi å påse at det settes av midler til ulike gjenåpningsmarkeringer som frivilligheten med idrettslag, kulturen, lag og foreninger som eksempler kan søke på. 

Vi er sikre på at alle de politiske partiene vil ønske å støtte opp om dette – for også det politiske miljøet har stått sammen og etter beste evne ledet lokalsamfunnet gjennom veldig vanskelige tider.

Vi ser alle frem til at vi igjen kan møte hverandre, kjenne på samholdet, og gi hverandre en klem hvis man føler for det.

Vi gleder oss!

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.