Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Tenke nytt om Føyka og Drengsrud

– Mye idrett og aktivitet vil bidra til et levende sentrum og kunne tiltrekke seg en variert befolkning ved fremtidig byutvikling, skriver innsenderen om planene for utbygging av Føyka-området i Asker sentrum.

– Mye idrett og aktivitet vil bidra til et levende sentrum og kunne tiltrekke seg en variert befolkning ved fremtidig byutvikling, skriver innsenderen om planene for utbygging av Føyka-området i Asker sentrum.

Foto: HANS ERIK RUUD/ASKER SKIKLUBB

Hvordan skal Askerparken, Føyka og Drengsrudjordet utvikles til beste for idretten og Asker sentrum?

Nå gjelder det å vurdere alternativer i et helhetlig perspektiv.

En ny start for Askerparken, Føyka og Drengsrudjordet ble vedtatt av kommunestyret i mai. Målet var å legge til rette for idrett og park så vel som boliger og arbeidsplasser. Bakteppet var skiklubbens vedtak om å bli på Føyka samt betydelig skepsis blant mange mot å bygge boliger i Askerparken.

Nå har kommunedirektøren lagt frem to alternativer. Det primære forslaget er at Føyka settes av til idrett, med mulighet for utbygging i skråningen langs friidrettsbanen. Det andre forslaget er å beholde dagens regulering med boliger, næring og noe park på Føyka og gi skiklubben mulighet til å vurdere flytting på ny. 

Jostein F. Tellnes er medlem av Asker Skiklubb og varamedlem i kommunestyret for Asker Venstre. Han har tidligere vært partiets gruppeleder i kommunestyret og medlem av formannskapet.

Jostein F. Tellnes er medlem av Asker Skiklubb og varamedlem i kommunestyret for Asker Venstre. Han har tidligere vært partiets gruppeleder i kommunestyret og medlem av formannskapet.

Foto: EVA GROVEN

I begge alternativene er det foreslått å bygge boliger ved Askerparken og flytte matcharenaen.

Er disse alternativene de eneste? Vi ønsker å gi noen kommentarer og foreslå noen mulige justeringer.

Kommunedirektørens primære forslag gir skiklubben et fortsatt tyngdepunkt og tilstedeværelse i sentrum, som mange medlemmer har uttrykt er vesentlig. Mye idrett og aktivitet vil bidra til et levende sentrum og kunne tiltrekke seg en variert befolkning ved fremtidig byutvikling. 

En utfordring vil være finansiering av nye anlegg som håndballhall. Dersom skråningen bygges ut med noe boliger eller næring, vil det kunne bidra.

Det andre forslaget vil gi en mer kompakt sentrumsutvikling rundt Askerelva og mer penger til idrettsanlegg ved salg av tomter, men er i utgangspunktet ikke i tråd med grunneiers ønske.

Skal to tredeler av skiklubbens medlemmer støtte en flytting, må «pakka» av avtale og reguleringsplaner være klart bedre enn den som ble avvist i 2019. 

Denne gangen håper vi Asker-samfunnet kan lykkes med å lande en løsning til beste for idretten og Asker sentrum.

Det kan gjøres ved å ha noe idrett på Føyka, utvide området til idrett på Drengsrud og sikre den såkalte kollen som friområde. Dette vil være krevende og forutsetter en god prosess for skiklubben og kommunen.

Jan Anders Istad er medlem av Asker Skiklubb og medlem av Asker KrF.

Jan Anders Istad er medlem av Asker Skiklubb og medlem av Asker KrF.

FOTO: PRIVAT

Hva så med Askerparken? Som påpekt av Silje Kalstø 5. juli i Budstikka, er det ikke så lett å se at boliger på matcharenatomten gir en klar verdi ut over flere sentrumsnære boliger.

Alternativer er å beholde matcharenaen eller prioritere breddeidrett på den tomten. Om skiklubben ønsker å overta området, kan et makeskifte med kommunen være en løsning, hvor kommunen overtar deler av Føyka nærmere dagens sentrum og utvikling der bidrar til finansiering av ny matcharena.

Det finnes sikkert også andre alternativer, og det er mange ulike hensyn vi ikke har omtalt her. En utfordring er at kommunedirektøren ikke har lagt frem hvordan Drengsrudjordet kan utvikles i sammenheng med alternativene for Føyka.

I tiden fremover med diskusjon om ny arealplan for Asker er det viktig å få frem helhetlige alternativer for både Føyka og Drengsrud. Da kan disse avveies i en god åpen debatt, både av politikere, innbyggere, naboer og skiklubben. 

Denne gangen håper vi Asker-samfunnet kan lykkes med å lande en løsning til beste for idretten og Asker sentrum.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.