Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Tendensiøst fra PBL

AP-POLITIKER: – Dette er ingen aksjon mot private barnehager, som PBL synes å tro, men en kamp mot useriøse aktører, skriver Marianne Riis Rasmussen, som er gruppeleder for Asker Ap.

Private Barnehagers Landsforbunds leder har funnet det nødvendig å kommentere mitt innlegg i Budstikka 31. januar om etikk og barnehageeiere.

Jeg er glad for å observere at PBL heller ikke vil ha uansvarlige barnehageeiere.

Les også: Nei, vi vil heller ikke ha slike barnehageeiere

Les også: Vil vi ha slike eiere?

Da saken om Risenga barnehage var på sitt mest hektiske, var ikke PBL fullt så klare på det punktet som de fremstår nå.

I starten sa PBL i en uttalelse at Risenga barnehage ikke hadde unormalt dårlig økonomi, og at PBL heller ikke hadde kunnskap om selskapsstrukturen.

Det sies fra PBLs side at drift av barnehager er strengt regulert. Det som er sikkert, er at private barnehager mottar store offentlige tilskudd, og at de ikke er like strengt regulert som private skoler.

Det som også er sikkert, er at det krever store ressurser, både menneskelige og økonomiske, for en kommune for å ettergå en privat barnehages økonomi.

Det som er sikkert, er at det ikke burde være nødvendig å kontrollere at en som mottar offentlig tilskudd, faktisk bruker dem til formålet.

Det er her etikken kommer inn.

Det som også er sikkert, er at en kommune som avdekker misligheter, kan kreve tilskudd tilbakebetalt, som tilfellet er med Seraphin AS.

Men, å frata den samme barnehagen rett til å drive, er ikke like enkelt.

Her kommer mitt poeng om at hvilke muligheter et kommunestyre har er begrenset.

Begrenset, selv etter slike forhold som er avdekket i dette tilfellet, økonomiske misligheter som foreldre, lokalaviser, kommuner, fylkesmann – og PBL selv – mener er uetisk.

Det er vanskelig og krevende for en kommune å avdekke økonomistrømmer gjennom kompliserte selskapsstrukturer, og nettopp derfor har Askers rådmann påpekt at dagens lovverk ikke er tilstrekkelig, og at det må lovendring til.

Det kan virke som om PBL ønsker å vri diskusjonen vekk fra økonomi og over til kvalitet og kapasitet i private kontra offentlige barnehager.

Det skjønner jeg godt, utfallet av tilsynene i Seraphin AS’ barnehager kan ikke være annet enn ubehagelig for forbundet.

Det jeg har påpekt, er ikke annet enn sannheten, det har foregått økonomisk mislighold hos en privat barnehagedriver som var medlem hos PBL, og dette er vanskelig og tidkrevende å avdekke for en helt vanlig kommune.

PBL burde i langt større grad oppmuntre sine medlemmer til etisk bruk av offentlige midler.

Det burde faktisk ikke være nødvendig for en kommune å ettergå sine private barnehagedrivere, men virkeligheten forteller noe annet.

I virkeligheten finnes det eiere som Seraphin AS, og det burde PBL legge seg på minnet.

Det er tendensiøst fra PBLs side å forsøke å bortforklare dette ved å trekke inn eksempelvis Trondheim kommune i denne diskusjonen.

Jeg registrerer at PBL ønsker ryddige forhold i barnehagesektoren.

Det er fint, og jeg vil da anbefale forbundet å ta noen samtaler med organisasjonen For Velferdsstaten, slik at man sammen kan påvirke statlige myndigheter i en riktig retning hva angår mulighet for privat profitt fra barnehagedrift.

Eller med departementet, som også ser behovet for endret regelverk. Og de foreldrene som Lindmo mener «vet best om hvem som burde ha omsorgen for deres aller kjæreste mens de selv er på jobb» var jo dessuten noen av varslerne bak Seraphin-skandalen.

I min og Asker Aps verden lever offentlige og private barnehager sammen i et samspill med erfaringsdeling på tvers, og hvor ingen tilegner seg offentlige midler på uetisk vis.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Dette er ingen aksjon mot private barnehager, som PBL synes å tro, men en kamp mot useriøse aktører.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.