Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Temaplan for habilitering/rehabilitering

SAKSORDFØRER: Kjell Sandanger (78) i Pensjonistpartiet i Asker har vært saksordfører for kommunens temaplan for habilitering og rehabilitering 2018–2020.

Asker kommune har nå utarbeidet en temaplan, der jeg var saksordfører, og den ble fremført i kommunestyret 6. mars.

Kommunen skal nå overta et større ansvar for habilitering/rehabilitering. På sikt skal en rekke oppgaver overføres fra spesialisthelsetjenesten til kommunen.

Les også: Utbygging på Billingstad

Ressursinnsatsen skal snus fra reparasjon og behandling til tidlig innsats, forebygging og hverdagsmestring.

Pasient- og brukerrollen er i endring, fra en passiv mottager av tjenester til en aktiv brukerrolle.

Bruker skal sette egne mål og være aktiv i egen rehabiliteringsprosess.

Temaplanen omfatter brukere over 18 år som har rehabiliteringsbehov som følge av somatisk sykdom.

Planen tar utgangspunkt i nåværende Asker kommune og gjelder for perioden 2018-2020, men tar også høyde for ønsket utvikling når Hurum, Røyken og Asker slås sammen til ny kommune innen 1.1.2020.

Planen gir en oversikt over dagens tjenestetilbud. Det gis en beskrivelse av utfordringer og fremtidige behov, og det defineres mål og tiltak for nødvendig tjenesteutvikling.

Det har vært en bred prosess for å sikre deltagelse og forankring i planarbeidet.

Det er avholdt møter med folkevalgte, brukerrepresentanter, fastleger, avdeling Opptrening og rehabilitering og representanter fra Røyken og Hurum kommuner.

Underveis har planen blitt presentert i flere omganger for komité for helse og omsorg, og i eldrerådet og kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Planen har vært på høring hos relevante brukerorganisasjoner, kommuneoverlege, fastleger, private avtalefysioterapeuter og avdeling opptrening og rehabilitering.

Temaplanen vil gi en bedre og mer helhetlig styring av den videre utvikling av tjenester som er svært viktig for grupper menneske i vår kommune.

Satsingsområdene i temaplanen følger prinsippene i kommunens strategiplan for helse og omsorg.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Saken er debattert og godkjent av kommunestyret. Administrasjonen ved rådmannen har nå et godt grunnlag for videre arbeid ved innføring av habilitering/rehabilitering i tråd med godkjent temaplan.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.