Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Tap eller ikke tap?

Den tidligere sjefen i Hyop mener ingen har tapt penger i konkursen til selskapet som solgte hydrogen til biler. Han mener pengene som ble brukt har ført til verdiskapning som kan komme videre til nytte.

FOTO: KARL BRAANAAS

Budstikka skriver i sin artikkel 18. desember at flere har lidd store tap som følge av konkursen i Hyop. Men er pengene tapt? Teknisk sette kan man si det er riktig, men har pengene ledet til verdiskapning som kan komme videre til nytte, blir jo bildet fort mer nyansert.

Når det gjelder tapet til Akershus fylkeskommune kommer dette ene og alene fra et lån som ble gitt i 2013 for å sikre at hydrogenstasjonen som var etablert i et EU-prosjekt på Gaustad ikke skulle flyttes ut av landet. Denne ble ansett som en viktig brikke i Akershus fylkeskommune sitt arbeid med å redusere klimagassutslipp fra transportsektoren. I et villet samarbeid ble Hyop valgt som verktøyet som kunne ta over og drive stasjonen videre. Og allerede da var Akershus fylkeskommune klar over at dette lånet neppe ville bli betalt tilbake. 

I vedtaket i Fylkesutvalget i april 2013 het det: «Lånet kan konverteres til aksjekapital eller tilskudd». Det var lagt inn flere mekanismer i avtalen, slik at lånet kunne konverteres til aksjer i Hyop, eller at fylkeskommunen kunne overta stasjonen. Hyop søkte i god tid før forfall av lånet om at det skulle omgjøres til støtte, alternativt kunne en av de andre mekanismene i avtalen benyttes. Således ble ikke lånet misligholdt, slik det har fremkommet andre steder. Når fylkeskommunen valgte å kreve lånet med renter tilbakebetalt, var de klar over at det ikke var økonomi i Hyop for å kunne betjene en slik tilbakebetaling. Og når ingen andre løsninger var mulige å få til, var skifteretten eneste vei å gå. Og det ble slutten på Hyop.

Men verdiene ble ikke borte. Hynion tok over en del av utstyret, og har nå satt i gang drift på stasjonen på Høvik til stor glede for de mange hydrogenbilistene som satt hydrogenfast i fem måneder. I løpet av de siste to månedene har de fleste av hydrogenbilene i regionen kunne kjøre igjen. Stasjonsmodulen som lånet fra Akershus fylkeskommune i sin tid ble gitt til, er nå under ombygging (for privat kapital) og skal i mars settes inn på Høvik for å forbedre kapasiteten.

Noen feilskjær må påregnes, og det er også EU klar over når de gir støtte til slike prosjekter.

I en tidlig fase av teknologiutvikling og markedsintroduksjon er det ikke lett å si hvor veien går. Noen feilskjær må påregnes, og det er også EU klar over når de gir støtte til slike prosjekter. Siden Hyop sluttet å eksistere som selskap, kunne ikke påløpte kostnader rapporteres til EU, og dermed ble manglende kostnadsrapportering registrert som et tap. Hovedprosjektet i EU som Hyop var en del av, har sikringsmekanismer for slike tilfeller og går således ufortrødent videre. I EU gleder de seg nå over at stasjonen på Høvik er i full drift igjen, og ser på dette mer som en suksess enn et tap.

Og for kirken har det vært til stor glede at de kostnadsfritt har fått fjernet det gamle falleferdige huset som sto på tomten, samt at de får inntekter til annet viktig arbeid. De har vist stor forståelse for at en oppgave som Hyop og Hynion jobber med er krevende, men at det er nødvendig for å sikre en omstilling vi må igjennom.

Vi mener derfor at de pengene som teknisk sett har gått tapt i Hyops konkurs, har blitt omsatt til verdier som nå kommer de som tilsynelatende led tapet til gode – akkurat som hensikten med bruken av midlene i sin tid var beregnet for å gjøre.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.